Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-05-28 08:50:00

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm Norden AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2021

Sensor Alarm Norden AB (”Sensor Alarm”) offentliggör härmed delårsrapport avseende det första kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.sensoralarm.se). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Kvartal 1 (2021-01-01 – 2021-03-31)

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 551 (607) tkr.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3 184 (-3 007) tkr.
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,60 (-0,56) sek.
  • Koncernens soliditet uppgick till 72 % (10 %).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Sensor Alarm godkänns för notering på Spotlight Stock Market.
  • Sensor Alarm inleder sin nyemission inför notering på Spotlight Stock Market.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Sensor Alarms nyemission avslutas och bolaget tillhandahålls cirka 22,4 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen övertecknades med cirka 279 procent.
  • Sensor Alarm noteras på Spotlight Stock Market och aktien börjar handlas 23 april 2021.
  • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal i Norge med Norsk Bedrift AS.

För mer information om Sensor Alarm, vänliga kontakta:

Martin Norsebäck, VD

Telefon: +46 (0) 72-729 06 51

E-post: martin.norseback@sensoralarm.se

Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande utmanare av hemlarmstjänster för privatpersoner och mindre företag. Utifrån missionen tryggt, enkelt och prisvärt har Sensor Alarm skapat en smart säkerhetsplattform som larmar upp bostäder och lokaler utan fysisk installation på ca 20 minuter.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Prenumeration