Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-15 14:53:26

Sensor Alarm Norden AB: Flaggningsmeddelande i Sensor Alarm Norden AB

Sensor Alarm Norden AB (”Sensor Alarm”) meddelar härmed att styrelseledamot Henrik Tegelström förvärvat 115 518 aktier mellan den 10 och 14 juni genom sitt helägda bolag Brickstream AB och därmed gått över tröskelvärdet för flaggning. Henrik Tegelströms totala innehav i Sensor Alarm uppgick innan förvärvet till 715 500 aktier, motsvarande cirka 8,79 procent av röster och kapital i bolaget. Efter förvärvet uppgår innehavet till 831 018 aktier, motsvarande cirka 10,22 procent av röster och kapital i bolaget.

För mer information om Sensor Alarm, vänliga kontakta:

Martin Norsebäck, VD

Telefon: +46 (0) 72-729 06 51

E-post: martin.norseback@sensoralarm.se

Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande utmanare av hemlarmstjänster för privatpersoner och mindre företag. Utifrån missionen tryggt, enkelt och prisvärt har Sensor Alarm skapat en smart säkerhetsplattform som larmar upp bostäder och lokaler utan fysisk installation på ca 20 minuter.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Prenumeration