Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-15 16:53:09

Medfield Diagnostics AB: Sista dag för handel med BTA i Medfield Diagnostics

Företrädesemissionen i Medfield Diagnostics AB (publ) (”Medfield Diagnostics” eller ”Bolaget”) har igår registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer därmed att ersättas av stamaktier. Sista dag för handel med BTA är den 18 juni 2021 och nya aktier beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto den 24 juni 2021.

Genom företrädesemissionen ökar Medfield Diagnostics aktiekapital med 380 821,650 SEK till 2 665 751,625 SEK. Antalet aktier ökar med 5 077 622 till 35 543 355 aktier.

Information om betald tecknad aktie

Kortnamn: MEDF BTA

ISIN-kod: SE0015961107

Sista handelsdag: 18 juni 2021

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå agerade legal rådgivare i samband med nyemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut i nyemissionen.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB