Press release from Companies

Publicerat: 2021-06-28 11:00:00

Medimi AB: Nio danska kommuner förlänger avtalet för Medimi®Smart

De nio TIM-kommunerna, (TIM: Totallösning för Intelligent Medicinhantering) på Jylland i Danmark lägger till ett extra år till existerande avtal för Medimi®Smart.

TIM-kommunerna har sedan förra året ett avtal med konsortiet MedicCare där Medimi ingår. Avtalet som tecknades tidigt våren 2020 gällde i två år med en option på ytterligare två år. Då implementationen blivit kraftigt påverkad av Covid-19 väljer TIM-kommunerna att förlänga avtalet med ytterligare ett år. Det nya avtalet som signeras idag gäller i två år med option på ytterligare två år.

Heidi Madsen, Kontorschef Hjörring kommun och ordförande i styrkommittén för TIM-kommunerna kommenterar: "Covid-19 har påverkat oss alla, så även implementeringen av Medimi®Smart så vi är glada är att vi nu förlänger avtalet. I och med detta kan de nio TIM-kommunerna fortsätta implementeringen under mer normala omständigheter"

Medimi’s VD Jan Andersson kommenterar vidare: "Det är ett bra betyg till oss att TIM-kommunerna vill förlänga avtalet. Covid-19 har påverkat implementeringen och vissa av kommunerna startar först upp nu. Naturligtvis har även de positiva resultaten från Aalborgs utvärdering av lösningen påverkat kommunernas vilja att förlänga"

För mer information kontakta

Medimi AB (publ), VD Jan Andersson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0733-600196.

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2021 kl 11.00.

Om Medimi (fd MedicPen)

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB