Press release from Companies

Publicerat: 2021-07-20 13:15:00

Medimi AB: Region Midtjylland förlänger avtalet för Medimi®Smart

Nytt slutdatum för avtalet med Region Midtjylland är nu klart. Som vi tidigare kommunicerat vill regionen förlänga avtalet för att kompensera för sen uppstart. Nytt slutdatum för avtalet är 31 augusti 2022.

Regionen har sedan oktober 2020 ett avtal med konsortiet MedicCare, där Medimi AB ingår, om en pilot över 1 år. Relaterat till interna orsaker inom regionen samt påverkan av Covid-19, har uppstarten blivit försenad mer än sex månader. När nu implementeringen är i gång väljer parterna att förlänga avtalet. Tack vare förlängningen kommer testet av Medimi®Smart att genomföras under minst 12 månader som initialt planerat. Medimi®Smart kommer initialt att implementeras i fyra kommuner inom regionen för att sedan expandera om allt faller väl ut.

Jan Andersson, Medimis VD kommenterar: "Mycket bra att vi, precis som med TIM, förlänger detta avtal och kan genomföra piloten som vi initialt planerat. Detta är ett mycket viktigt avtal för oss då Midtjylland totalt består av 19 kommuner och har 1,3 miljoner invånare."

För mer information kontakta

Medimi AB (publ), VD Jan Andersson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0733-600196.

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB