Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-07-28 13:20:29

Blick Global Group AB: Wiget Group om andra kvartalet

Idag onsdagen den 28 juli publicerade Blick Global Group sin delårsrapport. Sidan fyra i rapporten handlar om det helägda dotterbolaget Wiget Group. Vi väljer att återpublicera avsnittet om Wiget och boalgets syn på kvartalet samt ytterligare belysa fokusområden och vägen framåt.

FEM FRÅGOR TILL WIGET GROUP OM ANDRA KVARTALET

Hur förlöper utvecklingen av ACE-testerna?

Under kvartalet har vi arbetat löpande med att ta in nya kunder och under perioden tecknades tre nya Ace-testkunder som samtliga gick live i början på Q3 varav en av Ace-testerna var kombinerad med React. Totalt är 4 Ace-testkunder live.

Beskriv i korthet utfallet under fotbolls-EM.

Stor aktivitet under fotbolls-EM och Copa America i våra prestationsbaserade databaser. Dessvärre mycket spelarvinster under juni vilket gjorde att vi inte fick skjutsen i intäkter som vi hade hoppats på. Alla andra metrics var väldigt bra; låg förvärvskostnad, bra spelarintag, bra konvertering från signup till deposit.

Vad innebär de metrics du nämner över tid för affären?

De innebär att vi kan känna oss trygga i att vår prestationsbaserade affär växer enligt plan, och att vi över tid fortsätter att bygga en lönsam databas med bra livstidsvärden.

Några nya tekniska innovationer som ni vill framhäva?

Vi utvecklar tekniken löpande, det är den viktigaste parametern i hela Wigets affär. Under Q2 satte vi upp en viktig komponent för tillväxten i vår affär, nämligen ett amerikanskt datacenter som möjliggör större trafikköp åt våra kunder. Överlag märker vi på alla nya kunder vi lanserar att vår trafikkvalité är mkt bättre än tidigare vilket såklart beror på allt tekniskt arbete vi gjort. Det gör också att vi
troligtvis kommer kunna ha högre stickiness på både Ace/React såväl som Marketplace.

Vad är ert huvudfokus inom den närmaste framtiden?

Vi lägger just nu stort fokus på att leverera så bra resultat som möjligt till våra befintliga Ace-kunder så att vi säkerställer att de växer maximalt med oss, samtidigt som vi får fantastiska kund-case att visa upp när vi diskuterar Ace med nya kunder.

Se även VD Erik Ahlberg kommentera andra kvartalet här Intervju Q2

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD Blick Global Group, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik@blickglobal.com, eller se www.blickglobalgroup.com.

Blick Global Group är verksamma inom iGaming. Bolaget är moderbolag i koncernen där den huvudsakliga verksamheten drivs genom Wiget Group, ett bolag som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Fokus för koncernen är att utveckla Wigets affär samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration