Press release from Companies

Publicerat: 2021-08-04 09:45:00

Medimi AB: Snåsa kommun i Norge startar upp med Medimi®Smart

Medimis aktiviteter i Norge ger resultat och första avtalet är nu på plats. Medimis partner i Norge, Hepro A/S, expanderar existerande ramavtal med Snåsa kommun till att även innefatta implementation av Medimi®Smart.  

Snåsa är en kommun i en grupp existerande Heprokunder som Medimi har haft djupare diskussioner med under första halvåret 2021. Totalt är målsättningen att implementera upp till 30 enheter sammanlagt i kommunen under tidig vår 2022. Avtalslängd vid full implementation är 2 år med option på förlängning på 1+1 år. Projektet är uppdelat i två faser:

  • Fas 1: Definition av projekt, arbetsprocesser och träning. Implementation av minst 5-10 enheter. Start i september 2021
  • Fas 2: Fullskalig implementering av upp till 30 enheter under tidig vår 2022

Utvärdering av lösningen och implementeringen kommer att ske tillsammans med kommunen inför uppstart av fas två. Kommunen använder i dag en blandning av dosetter och dospåsar.

Medimis VD Jan Andersson kommenterar: "Det är tydligt att vår lösning och teknologi möter de höga kraven inom hemsjukvård för medicinhantering. Att Snåsa väljer att starta upp ett långsiktigt projekt med vår lösning understryker detta ytterligare. Det bevisar även att vårt skifte till kommersiellt bolag är klart och att vårt val av strategi och av Hepro som partner i Norge är helt rätt. Att starta upp i Norge är en viktig "milstolpe" i bolagets utveckling och jag är mycket nöjd med allt arbete som alla parter har lagt ner för att få detta på plats."

För mer information kontakta

Medimi AB (publ), VD Jan Andersson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0733-600196.

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2021 kl 09.45.

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB