Press release from Companies

Publicerat: 2021-08-16 14:30:00

Medimi AB: Jammerbugts kommun startar upp med Medimi®Smart

Efter försening relaterat till Covid-19 startar nu Jammerbugts kommun upp implementeringen av Medimi®Smart. De första användarna kommer att få sina maskiner installerade i början av september.

Som tidigare kommunicerats har Medimi (fd MedicPen), via konsortiet MedicCare, ett avtal med nio kommuner (TIM) på norra Jylland i Danmark där Jammerbugt ingår. TIM-avtalet löper över 2 år med option på förlängning ytterligare 2 år om kommunen önskar.

Ib Nellemann, ordförande i social- och hälsovårdsutskottet kommenterar uppstarten: "Det är bra att våra vårdtagare kan få rätt läkemedelsdosering utan att vara beroende av att vara hemma för att få besök från vården. Vi hoppas självklart att vårdtagarna välkomnar projektet."

Medimis VD Jan Andersson kommenterar vidare: "Det känns mycket bra att i stort sett alla TIM-kommunerna nu är uppstartade och att, som vi tidigare kommunicerat, förlängt avtalet med samtliga TIM-kommuner."

För mer information kontakta

Medimi AB (publ), VD Jan Andersson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0733-600196.

Om Medimi (fd MedicPen)

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB