Press release from Companies

Publicerat: 2021-08-17 09:00:00

Medimi AB: Inderöy kommun i Norge startar upp större projekt med Medimi®Smart

Medimis aktiviteter i Norge ger fortsatt resultat och andra avtalet på kort tid är nu på plats. Medimis partner i Norge, Hepro A/S, expanderar existerande ramavtal med Inderöy kommun till att även innefatta implementation av Medimi®Smart.  

Inderöy är en kommun i en grupp existerande Heprokunder som Medimi har haft djupare diskussioner med under första halvåret 2021. Totalt är målsättningen för Inderöy att implementera upp till 150 enheter i kommunen. Avtalslängd vid full implementation är 2 år med option på förlängning på 1+1 år. Projektet är uppdelat i tre faser:

  • Fas 1: Definition av projekt, arbetsprocesser och träning. Implementation av 3-5 enheter kommunen med uppstart i september 2021
  • Fas 2: Uppskalning upp till 20 enheter slutet 2021
  • Fas 3: Full implementering under sen vår 2022 och framåt.

Utvärdering av lösningen och implementeringen kommer att ske tillsammans med kommunen inför uppstart av varje ny fas. Kommunen använder i dag en blandning av dosetter och dospåsar.

Nina Indreråk, Sjuksköterska och Konsulent i IT-Hälsa inom äldrevården i kommunen kommenterar uppstarten: "Vi har länge arbetat med att identifiera olika sätt att förbättra vår medicinhantering. Existerande lösningar på marknaden räcker inte till både vad gäller effektivitet och kvalitet för patienten. Medimi®Smarts nya teknologi täcker båda på ett sätt som passar oss väl och möjliggör en bred implementering. Vi ser mycket fram emot den resa vi skall göra med Hepro och Medimi."

Medimis VD Jan Andersson kommenterar: "Vi fortsätter vår goda utveckling i Norge och lägger till ytterligare ett nytt avtal på kort tid. Att Inderöy väljer att starta upp ett större projekt med vår lösning understryker värdet av vår lösning och momentum i Norge ytterligare."

För mer information kontakta

Medimi AB (publ), VD Jan Andersson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0733-600196.

Denna information är sådan information som MedicPen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2021 kl 09:00.

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB