Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-06 08:41:36

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics antagen till 2021/22 US Nordic AMPlify Initiative

Nordic AMPlify har meddelat att Medfield Diagnostics AB är antagen till programet US Nordic AMPlify Initiative i USA som ska pågå från slutet av september 2021 till april 2022.
 

Nordic AMPlify är en accelererad marknadsinträdesplattform och ett amerikanskt ekosystem utformat för digitala hälso- och medicintekniska företag baserade på Island, i Sverige, Finland, Danmark och Norge.

Den amerikanska marknaden representerar 40% av den globala sjukvårdsmarknaden och mer än 30% av nya innovationer är joint ventures med enheter utanför USA. Amerikanska hälsosystem utvecklar sina innovationscentra till internationella samutvecklingsplattformar. Nordic AMPlify är en del och ett exempel på denna övergång.

Inträde till den amerikanska sjukvårdsmarknaden accelereras genom att ha "interna mästare".

Nordic AMPlify ger denna fördel. Den nordiska AMPlify -plattformen sponsras av Nordic Innovation Council och hanteras av Business Sweden, Promote Island, Innovation Norway, Innovation Center Denmark och Business Finland. Den amerikanska delen av plattformen kommer att vara värd för North Carolina Triad, FCA Venture Partners och Innovation Quarter i Winston-Salem, North Carolina.

Deltagande i programmet kommer att avsevärt förkorta tiden till marknaden.

"På grundval av Medfields ansökan är det ett nöje att erbjuda er en plats i USA:s nordiska AMPlify Initiative 2021/22. Ansökningar bedömdes av 8 externa granskare inom det amerikanska hälso- och sjukvårdssystemet och hälsofokuserade riskkapitalister

Genom att gå med i programmet får ni råd om amerikanskt marknadsinträde, mentorskap, besök på webbplatser och värdefulla introduktioner till sjukhus och kliniker för att bättre hjälpa er att bygga en stark marknadsinträdesstrategi och i slutändan påskynda ert inträde och tillväxt i USA" säger programansvarig Megan Klumpe

"Det är en fantastisk möjlighet att få vara en del i detta program och få en unik möjlighet att fokuserat och strukturerat bygga planen för inträde på USA-marknaden" säger VD Stefan Blomsterberg

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB