Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-17 08:00:00

Medfield Diagnostics AB: Första patienten inkluderad i Traumastudien MBI01

Forskningsteamet vid Helsingborgs Lasarett i Region Skåne har inkluderat den första traumapatienten

Denna studie är nästa steg i utvärdering av mikrovågsbaserad skanning för detektion och diagnostik av intrakraniell blödning. Mätningar utförs med Medfields system MD100 på 400 patienter på Helsingborgs Lasarett. Dielektriska ekon och biomarkörer hos patienter med traumatisk intrakraniell blödning (TICH) jämförs med patienter med huvudtrauma som inte har TICH. Som kontrollgrupp kommer cirka 50 demografiskt matchade friska frivilliga personer att delta i försöket. Olika biomarkörer kommer att mätas och kombineras med MD100-resultaten, vilket kan möjliggöra både högre sensitivitet och högre specificitet.

Syftet med studien är att utvärdera diagnostikförmågan hos instrumentet MD100 att hitta eller utesluta traumatisk intrakraniell blödning i en akutsituation. MD100 är ett bärbart, batteridrivet instrument som med mikrovågsteknik och artificiell intelligens skall detektera stroke och intrakraniell blödning orsakad av trauma.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kan sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB