Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-21 13:30:00

Medimi AB: Hepro A/S startar upp pilot för Medimi®Smart

Medimi ABs aktiviteter i Norge fortsätter att ge resultat. Bolagets partner, Hepro A/S, startar upp pilotprojekt med ny kommun.

Kommunen arbetar redan med Hepro A/S inom andra områden som nu expanderas till ett pilotprojekt med Medimi®Smart. Piloten räcker över tre månader och omfattar minst 10 enheter. Vid bra utfall av piloten planerar kommunen att implementera Medimi®Smart i större omfattning. Implementeringen har planerad start i början av fjärde kvartalet 2021.

Kommunen har ca 25.000 invånare och använder i dag en blandning av dosetter och dospåsar i sin medicinhantering.

Geir Thore Jakobsen VD i Hepro A/S kommenterar: "Mycket tillfredsställande att vi startar upp ännu en kund med Medimi. Medimi®Smarts unika teknologi passar bra in på behoven för medicinhantering i Norge och möter väl många av de utmaningar kommunerna ser."

Medimis VD Jan Andersson kommenterar: "Vi fortsätter vår positiva resa i Norge och lägger till ytterligare ett avtal på den norska marknaden. Den nya kommunen har, precis som Inderöy och Snåsa, gjort en noggrann utvärdering av vår lösning och ser stora fördelar med vår unika teknologi. Att vi nu lägger till en kommun till i Norge understryker åter igen värdet av både vårt samarbete med Hepro och värdet av vår lösning".

För mer information kontakta

Medimi AB (publ), VD Jan Andersson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0733-600196.

Denna information är sådan information som Medimi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 september 2021 kl 13:30.

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB