Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-22 15:14:32

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ): Förtydligande: Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) förtydligar information kring nyemission

Förtydligande: Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) (nedan ”Mofast”) förtydligar kring den nyemission av aktier som ska ske i samband med tillträdet av det förvärv som offentliggjordes tidigare idag den 22 september 2021.

Förtydligande avser utspädningseffekt på befintligt antal aktier. Mofast har rätt att besluta om storleksordningen av nyemissionen till säljarna, där nyemissionen lägst kan omfatta 30 procent av köpeskillingen, innebärande att antalet utestående aktier i Mofast ökar med 1 828 572 aktier, från 7 557 856 aktier till totalt 9 386 428 aktier, och högst 60 procent av köpeskillingen, innebärande att antalet utestående aktier i Mofast ökar med 3 657 143 aktier från 7 557 856 aktier till totalt 11 214 999 aktier. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt i lägsta fall om cirka 19,48 procent och i högsta fall om cirka 32,61 procent i förhållande till antalet utestående aktier. Aktiekapitalet ökar därmed från nuvarande 7 557 856 kronor till lägst 9 386 428 kronor och högst 11 214 999 kronor. Mofast ska besluta om fördelningen av aktier och kontantbetalning senast tio dagar innan tillträdet i transaktionen.

 

Styrelsen

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)


Denna information är sådan som Mälardalen Omsorgsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-22 15:14 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mathias Bjerkelius

VD Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Telefon: +46 (0)70 794 20 40

mathias.bjerkelius@mofastab.se

Om Mofast

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) är ett fastighetsbolag som i dess koncernbolag äger och förvaltar en samhälls- och bostadsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen omfattar ca 84 000 kvadratmeter, fördelat på 75 fastigheter med ett fastighetsvärde om ca 1,9 mdkr. Hyresgästerna består i huvudsak av statliga aktörer, kommun- och landsting, samt några av Sveriges största vårdbolag. Bolaget äger och förvaltar även bostadsfastigheter framför allt i Stockholmsområdet.

Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och dess huvudkontor ligger i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Prenumeration