Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-28 14:41:33

Blick Global Group AB: Uppdatering Wigets samarbeten på den japanska marknaden

I början av juni 2021 informerade Blick Global Group AB (publ) (”Blick Global Group”) att man genom det helägda dotterbolaget Wiget Group slutit en överenskommelse med Glitnor-ägda onlinecasinot Gambola. Överenskommelsen gällde trafikdrivande kampanjer i Japan och den initiala budgeten var satt till totalt SEK 150 000-200 000 som ett test över en sexmånadersperiod. Efter de inledande tre månaderna av testperioden har den tilltänkta initiala testbudgeten utvecklats till en investering i storleksordningen SEK 100 000-200 000 per månad från Glitnor.

Glitnor kommenterade i juni 2021 samarbetet med att Japan är en högintressant marknad för bolaget och att man kontinuerligt utforskar olika möjligheter som ett naturligt steg för Gambola som är Glitnors primära varumärke på marknaden. Efter de inledande tre månaderna av testperioden har utfallet varit positivt och den tilltänkta initiala budgeten har utvecklats till en investering i storleksordningen SEK 100 000-200 000 per månad.

”Vårt första test med Wiget för Gambola på den japanska marknaden har visat sig fungera över förväntan och är en väldigt bra benchmark mot de aktiviteter vi har igång. Wiget kommer fortsatt vara en prioriterad partner som hjälper oss växa i Japan”, säger Johan Königslehner, en representant för Glitnor Group.

Under sommaren har även spelbolaget Dora Mahjong initierat trafikdrivande kampanjer i Japan genom Wiget. Den initiala testbudgeten uppgick till totalt SEK 30 000 och även här har utfallet mynnat ut i lyckade resultat som hittills inneburit månatliga investeringar om upp till SEK 200 000. 

”Vi känner väl till potentialen i Japan och det är glädjande att våra samarbeten så här långt faller så pass väl ut. Japan är en ny marknad för Wiget som kontinuerligt arbetar med kampanjoptimering för att säkerställa hög kvalitet i leveransen av spelare. Vi är ödmjuka och skenar inte iväg med estimaten, men visst är det roligt att vår produkt Ace visar sig fungera för operatörer som ligger i absolut framkant vad det gäller kunnande och kravställning likt Glitnor och Dora Mahjong”, säger Erik Ahlberg, vd Blick Global Group. 

Ovan nämnda samarbeten är ej överenskomna till fixerade budgetar eller tidsperioder utan beräknas fortlöpa baserat på utfall och resultat.

 

OM GLITNOR

Glitnor Group is a bright new star within the iGaming Industry – created by industry veterans who have founded and managed several successful businesses over the last decade.We are present in Europe and Asia – with a unique and proven track record of building and nurturing strong brands, culture & work environment.Our vision is to take global leadership and change the competitive landscape for Game Studios, Game Operators and Lead Generation. Check us out! https://glitnor.com/

OM DORA MAHJONG

Mahjong is a player-to-player game traditionally played in Asian countries. Experience the game with maximum excitement with DORA MAHJONG, the first ever real money mahjong game! https://doramahjong.com/en/index.php

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD Blick Global Group, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik@blickglobal.com, eller se www.blickglobalgroup.com.

Blick Global Group är moderbolaget med fokus att bygga en koncern inom iGaming i syfte att tillhandahålla ett unikt erbjudande till speloperatörer och andra aktörer inom spelindustrin. Koncernen skall utvecklas baserat på en stark organisk tillväxt under lönsamhet i kombination med en aktiv och offensiv förvärvsstrategi av entreprenörsdrivna målbolag inom iGaming. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive spelutveckling, där bolaget via organisk tillväxt och genom tilläggsförvärv avser att bredda sitt kunderbjudande. Affärsområdet ”Digital Marknsdsföring” drivs genom Wiget Group, ett bolag med en nischad teknikplattform som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Inom affärsområdet ”Spelutveckling” kommer koncernens verksamhet byggas kring förvärvet Oregon Main Interactive, en spelstudio som med egen plattform och teknik utvecklar spelslottar och skrapspel online inom iGaming. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration