Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-09-30 11:00:00

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Svensk Bilsport

SecTech bolaget Sensor Alarm har tecknat ett samarbetsavtal med Svensk Bilsport. Avtalet löper initialt över 1 år och innebär att Sensor Alarm kommer att bundla sitt smarta hemlarm med Svensk Bilsports licenser och tjänster mot såväl medlemmar som publik. Avtalet träder i kraft under oktober 2021.

Svensk Bilsport har idag ca 100 000 medlemmar varav 16 000 licensierade förare samt 27 000 licensierade funktionärer. Årligen har man 950 000 besökare fördelat på 1 000 tävlingar runt om i landet. Ca 1 000 000 svenskar är intresserade av bilsport och följer olika grenar i diverse kanaler.

Genom samarbetet med Svensk Bilsport får Sensor Alarm möjlighet att bundla sitt smarta hemlarm mot ca 100 000 medlemmar i olika former och kommer att exponeras mot dessa samt extern publik i digitala och fysiska kanaler under avtalsperioden. Exempelvis kommer 1 års licensavgift till Svensk Bilsport ingå för de förare och funktionärer som tecknar avtal med Sensor Alarm.

” Svensk Bilsport har en lojal och spännande medlemsbas samt en trogen publik som vi ser fram emot att erbjuda vårt smarta hemlarm till. Genom att skapa ett starkt gemensamt erbjudande tillsammans med Svensk Bilsport hoppas jag att vi ska få många nya och nöjda kunder, säger Martin Norsebäck VD Sensor Alarm”  

”Sensor Alarm har en innovativ och smart hemlarmsprodukt som vi tycker passar våra medlemmar och besökare. Tillsammans har vi arbetat fram ett värdeskapande erbjudande som kommer både medlemmarna och Svensk Bilsport tillgodo så vi ser mycket positivt på detta samarbete, säger Peter Lindkvist Kommersiellt ansvarig på Svensk Bilsport”   

Denna information är sådan som Sensor Alarm Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30/9 2021.

För mer information om Sensor Alarm, vänliga kontakta:

Martin Norsebäck, VD

Telefon: +46 (0) 72-729 06 51

E-post: martin.norseback@sensoralarm.se

Hemsida: www.sensoralarm.se

För mer information om Svensk Bilsport, vänliga kontakta:

Peter Lindkvist

Telefon: +46 (0) 70 268 87 72

E-post: peter.lindkvist@sbf.se

Hemsida: www.sbf.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Prenumeration