Press release from Companies

Publicerat: 2021-10-07 10:30:00

Medimi AB: Jan Andersson slutar som vd för Medimi

Medimi AB´s vd Jan Andersson har meddelat styrelsen att han önskar sluta som vd i bolaget. Han kommer att fortsätta i sin nuvarande roll till dess att en ny VD har rekryterats, dock längst fram till den 6e april 2022.

Jan Andersson började på dåvarande MedicPen AB i april 2020 och har sedan dess omvandlat bolaget från ett utvecklingsbolag till ett bolag med fokus på marknadsföring och försäljning. Under Jans tid på bolaget har mycket skett. Bolaget har ökat marknadsnärvaron signifikant, anställt säljpersonal, flyttat till nya lokaler samt bytt namn. En ny, uppgraderad version av bolagets läkemedelsdispenser Medimi®Smart har också lanserats.

"Vi tycker det är tråkigt att Jan nu väljer att lämna bolaget" säger styrelseordförande Sigrun Axelsson. "Vi har under Jans ledarskap sett bolaget transformeras till ett väl rustat kommersiellt bolag, vilket samtidigt med att allt fler marknader åter öppnar sig efter pandemin, bör kunna ge ett ordentligt avtryck på marknaden"

Rekryteringen av en ny VD inleds omedelbart och beräknas kunna vara genomförd senast under första kvartalet 2022.

För mer information kontakta

Medimi AB (publ), Styrelseordförande Sigrun Axelsson; 0706-41 75 95

Denna information är sådan information som Medimi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2021 kl 10.30.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB