Press release from Companies

Publicerat: 2021-10-21 06:49:34

Medfield Diagnostics AB: Medfield och Royal Flying Doctors påbörjar samarbete

Medfield och Royal Flying Doctors i Australien har 2021-10-21 undertecknat ett memorandum of understanding gällande användning av MD100 Strokefinder

Medfield och Royal Flying Doctors Service (RFDS) är överens om att testa och utvärdera möjligheten att implementera MD100-teknologin inom RFDS verksamhet. Det första steget i samarbetet blir att utveckla ett studieprotokoll för en användarstudie och senare en klinisk studie samt skriva samarbetsavtal för att utvärdera och utveckla vårdprocessen och logistiken vid användning av MD100 Strokefinder i RFDS miljö.

RFDS verksamhet spänner över hela Australien, 7,7 miljoner kvadratkilometer med 23 flygbaser, 79 flygplan, 180 sjuktransportfordon och avancerad telemedicinutrustning för de mest avlägsna vårdcentralerna. RFDS verksamhet stödjs av tusentals australiensare, fler än 1900 anställda och tusentals fler volontärer. Befolkningen, staten och territorierna finansierar RFDS. Australiensarna har röstat fram RFDS som "Winner Trusted Brand" 2021.

"Vi har tillsammans med Royal Flying Doctors Service skapat förutsättningar för ett bra samarbete och vi ser fram emot att kunna bli en samarbetspartner och en leverantör till denna viktiga och väl ansedda verksamhet", säger VD Stefan Blomsterberg


Denna information är sådan som Medfield Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-10-21 06:49 CET.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB