Press release from Companies

Publicerat: 2021-10-25 09:30:00

Medimi AB: VD bytet i Medimi AB

Styrelsen har nu påbörjat rekryteringsprocessen av ny VD. Målsättningen är att den skall vara klar i slutet av 2021/början av 2022.

Planen är att installera en ny VD innan den 6 april 2022, då Jan Anderssons uppsägningstid går ut och han startar en ny tjänst på ett annat bolag. Jan kommer att arbeta i Medimi under sin uppsägningstid. Som tidigare kommunicerats, är styrelsen mycket nöjd med det arbete Jan har åstadkommit under sin tid i Medimi. Jans och bolagets fokus är fortsatt att arbeta med de avtal som är på plats och att växa bolaget genom nya kontrakt och marknader enligt kommunicerad strategi. Den strategi som han och styrelsen har kommunicerat tidigare, ligger fast och kommer inte att ändras på grund av kommande VD-byte.

Sigrun Axelsson

Styrelsens Ordförande

För mer information kontakta: Medimi AB (publ), Styrelseordförande Sigrun Axelsson; 0706-41 75 95

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB