Hem

Reports

Publicerat: 2021-11-05 08:00:00

Amido AB (publ): Amido publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Amido AB (publ) meddelar härmed att bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2021 nu offentliggjorts.

Omsättningen ökade och resultatet vände till vinst för kvartalet.

Tillväxten på abonnemangstjänster låg på ca 20 procent samtidigt som kvartalet var starkt i intäkter från driftsättningar, produkter och professionella tjänster. 

Ökade investeringar i nyutveckling resulterade i lanseringen av Opna. En ny plattform och tjänst som förenklar entreprenörers och fastighetsägares vardag. Amido fick även motta utmärkelsen Sveriges mest innovativa PropTechbolag 2021 vilket vi tar som ett tecknen på att vi gör bra saker för branschen och samhället. 

"Det är två synnerligen starka bidrag som står som segrare. Det var jämnt in i det sista, men det som till slut vägde över var att båda innovationernas resultat stöder byggandet av ett bättre samhälle, säger juryns ordförande Magnus Svantegård."

Juryns motivering för vinnaren i kategorin mest innovativa proptech-bolag lyder:

"Det är inte alltid lätt att påvisa en tydlig och konkret nytta när det skapas produkter med samhället som slutkund. De digitala verktygen kan i sina bästa stunder överbrygga fysiska hinder. Med stor övertygelse lyckas man i sin pitch demonstrera, inte bara en idé, utan även en lyckosamt implementerad produkt med den sårbara individen i fokus."

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Avtal tecknat med Avarn för leverans till Göteborg Energi.
  • En mycket välkänd svensk kraftproducent tecknar avtal för Alliera.
  • Amido utsågs till Sveriges "Mest innovativa PropTechbolag 2021" av BA Tech Awards. Business Arena är Nordens största mötesplats för aktörer på ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • En riktad nyemission av 3 250 000 aktier till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har tillfört Bolaget ca 20 miljoner före omkostnader.
  • Opna, ID-kort för entreprenörer har lanserats.
  • En allmännytta i Stockholmsregionen har tecknat avtal för Alliera.
  • Återförsäljaravtal med Låscenter i Västerås för Alliera och Smart passage.

Rapporten finns att läsa som bilaga till denna pressrelease och på bolagets hemsida www.amido.se under investor relations.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny.berlic@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido 
Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det - automatiserat och enkelt.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amido AB (publ)

Prenumeration