Press release from Companies

Publicerat: 2021-11-09 13:30:00

Medimi AB: Hepro A/S signerar avtal för MedimiSmart med Hitra kommun

Medimis aktiviteter i Norge fortsätter att ge resultat. Bolagets partner, Hepro A/S, startar upp projekt med Medim®Smart i Hitra kommun. Målsättningen är upp till 30 enheter.

Hitra är en kommun i en grupp existerande Heprokunder som vi diskuterat med under året. Totalt är målsättningen att implementera upp till 30 enheter sammanlagt i kommunen under våren 2022. Avtalslängd vid full implementation är 2 år med option på förlängning på 1+1 år. Projektet är uppdelat i två faser:

  • Fas 1: Definition av projekt, arbetsprocesser och träning. Implementation av minst 5 enheter. Start i början 2022
  • Fas 2: Fullskalig implementering av upp till 30 enheter under våren 2022

Utvärdering av lösningen och implementeringen kommer att ske tillsammans med kommunen inför uppstart av fas två. Kommunen har ca 5000 invånare och använder i dag en blandning av dosetter och dospåsar i sin medicinhantering.

Medimis VD Jan Andersson kommenterar: "Vi håller uppe tempot i Norge och signerar ännu en kommun. Hitra har ett nära samarbete med de andra tre kommunerna som redan beslutat att starta upp med Medimi®Smart. Kommunerna kommer att samarbeta under implementeringen med bland annat processer och packning av läkemedel. Dessa fyra kommuner kommer att fungera väl som referenser på den norska marknaden"

För mer information kontakta

Medimi AB (publ), VD Jan Andersson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0733-600196.

Denna information är sådan information som Medimi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2021 kl 13:30.

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB