Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-11-23 10:30:00

Medimi AB: Malmö Universitet startar studie med Medimi®Smart

Som tidigare kommunicerats har Malmö Universitet planerat att genomföra en studie med syftet att bland annat undersöka fördelen med medicineringsstöd för patienter som efter utskrivning från sjukhus sköter sin egen medicinering. En pilotstudie är nu startad och de fyra första patienterna har fått sina Medimi®Smart installerade. Studien innefattar totalt ca 100 patienter och går i olika steg över 3 år. Rapportering om hur studien går, kommer att göras efter sommaren 2021 då pilotstudien är klar, samt efter huvudstudien som beräknas vara färdig inom 3 år. Förutom expertis bidrar Medimi med hårdvaran i studien.

Studien leds av Professor Tommy Eriksson och bygger på hans tidigare LIMM-modell (Lund Integrated Medicines Management) som visar kliniska och ekonomiska fördelar som minskat antal läkemedelsrelaterade problem och sjukvårdskontakter. Modellen identifierar också patienter som sannolikt inte är följsamma till sin läkemedelsanvändning. Den nya studien avser att identifiera dessa patienter och ge dem ett systematisk personcentrerat stöd. Om patienternas följsamhet till läkemedlen ökar, kan det leda till stora fördelar för sjukvården och samhället:

  • Snabbare tillfrisknande hos patienten. Reducerat antal sjukdagar.
  • Reducerade antal inläggningsdagar per patient då låg följsamhet ofta orsakar att patienten åter igen blir inlagd. Reducerade kostnader för sjukvården.
  • Reducerat svinn och miljöbelastning.

Patienterna som undersöks är inte nödvändigtvis äldre utan individer som kommer hem efter sjukhusbesök/vistelse. Detta är ett helt nytt segment för Medimi som just nu fokuserar på äldrevård och särskilt boende. Medimis unika teknologi är mycket lämplig för att uppnå goda resultat i segmentet relaterat till:

  • Medimi hjälper patienten på ett enkelt sätt hålla hög följsamhet. Tidigare mätningar, i Aalborgs kommun Danmark, har kontinuerligt visat följsamhet på över 99 %.
  • Sjukhusvård och vården därefter innebär ofta justeringar i medicineringen. Medimis möjlighet att justera dos i realtid utan att besöka patienten kommer väl till pass.
  • Dessa patienter kräver ofta behovsmediciner i form av smärtstillande och annat. Medimi låter patienten enkelt hantera behovsmedicinering av smärtstillande och innefattar även överdoseringsskydd

Jan Andersson, Medimis VD kommenterar studien: "Vi ser detta som en mycket viktig studie. Den kommer inte bara att belysa ett stort problem inom sjukvården. Den kommer även att illustrera potentialen i ett helt nytt segment där vår unika teknologi kan passa väldigt bra. Vi ser mycket fram emot att jobba tillsammans med MAU och se resultaten av studien"

Tommy Eriksson fortsätter:  "Det skall bli mycket intressant att komma i gång med studien. Jag tror mycket på att den lösning vi kommer att testa med Medim®Smarts teknologi, verkligen kan göra skillnad, främst för patienter som omedvetet glömmer ta sina läkemedel. Följsamheten till evidensbaserat och patientanpassad behandling är en nyckelfaktor i patientens välbefinnande och för att förebygga sjukdomar och komplikationer av dem. Detta har tydligt visats i många enskilda studier, systematiska sammanställningar och uttalanden från internationella organisationer som tex WHO

För mer information kontakta

Medimi AB (publ), VD Jan Andersson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0733-600196.

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB

Prenumeration