Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-11-25 09:00:00

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm Norden AB offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Sensor Alarm Norden AB ("Sensor Alarm") offentliggör härmed delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2021. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.sensoralarm.se). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Kvartalet juli – september 2021

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 681 (899) tkr.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3 704 (-3 177) tkr.
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,46 (-0,6) sek.
  • Koncernens soliditet uppgick till 76 % (36 %).

Perioden januari – september 2021

  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 042 (2 127) tkr.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -10 488 (-8 736) tkr.
  • Koncernens resultat per aktie uppgick till -1,50 (-1,64) sek.
  • Koncernens soliditet uppgick till 76 % (36 %).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Svensk Bilsport.

För mer information om Sensor Alarm, vänliga kontakta:

Martin Norsebäck, VD

Telefon: +46 (0) 72-729 06 51

E-post: martin.norseback@sensoralarm.se

Hemsida: www.sensoralarm.se 

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Prenumeration