Press release from Companies

Publicerat: 2021-12-16 07:33:40

Medfield Diagnostics AB: Kliniska data på plats för verifiering

Insamlingen av kliniska data har under den senare tiden fungerat tillfredställande och vi har, tillsammans med våra vetenskapliga rådgivare, gjort bedömningen att vi har den data som behövs för att färdigställa verifieringen av prestandan på instrumentet MD100 Strokefinder.

Teknisk dokumentation färdigställs nu med hjälp av interna och externa resurser och arbetet fortsätter med tydliga prioriteringar. Det har varit ett mycket omfattande arbete men nu närmar vi oss en, för bolaget, viktig milstolpe.

För att frigöra resurser från nyckelpersoner inom organisationen har vi förstärkt gruppen med Iréne Axelsson som tar rollen som CFO/IR, inledningsvis på deltid. Iréne har erfarenhet som VD och som CFO från större och medelstora bolag

De kliniska studierna pågår med reducerad intensitet på grund av påverkan av Covid-19. Medfield har svårt att påverka det som sker inom sjukhusens ansvar men vi fortsätter med en tät dialog, och stöttar fortsatta studieaktiviteter på alla sätt vi kan.

När algoritmen i MD100 Strokefinder har verifierats och prestandan definierats kommer studierna få möjlighet att uppgradera mjukvaran i systemet. Systemet kommer att kunna presentera resultatet av patientmätningen för studiepersonalen. Det gör att studien kan ändra inriktning från enbart datainsamling till datainsamling och klinisk verifiering. Det, i sin tur, innebär att studiesamarbetet är redo att gå in i en ny fas för att ytterligare stödja kommersialiseringen av MD100 Strokefinder.

Samarbetet i marknadsutvecklingsprojekten Catalyst (UK) och Nordic Amplify Initiative (USA), tillsammans med Business Sweden, fortsätter som planerat. Fokus i programmen är att bygga nätverk och att öka kunskapen om marknaderna för att senare kunna bygga en go-to-market plan. I Catalyst, med inriktning mot UK, har vi redan öppnat flera intressanta dialoger med sjukhus och ambulansorganisationer. I Nordic Amplify är vi inne i en fas att bättre förstå hur det amerikanska sjukvårdssystemet fungerar.

Jag hoppas att ni alla hade möjlighet att se inslaget i Aktuellt på SVT om det fantastiska interventionsteamet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Två av läkarna som deltog i inslaget ingår i Medfields Clinical Advisory Board. Det är fantastiskt roligt att ha möjlighet att arbeta tillsammans med världsledande läkare inom strokevården. Inslaget handlade mycket om tiden från att patienten kom in till sjukhuset till att behandlingen var utförd. Medfields teknik kompletterar vårdprocessen på ett väldigt positivt sätt genom att fokusera på att minska tiden från att patienten insjuknar till att patienten kommer till sjukhuset, det vill säga den tiden som ambulanssjukvården och övriga pre-hospitala resurser hanterar patienten. Tillsammans kommer vi att kunna bygga en strokevårdsprocess i världsklass.

Bolaget har fortsatt bra dialog med Off Shore Health Services i Norge, VIKAND Solutions LCC i Florida och med Royal Flying Doctors Service i Australien gällande kommersiellt samarbete. Efter att MD100 Strokefinder systemprestanda har verifierats kommer förutsättningarna för ett tätare samarbete öka.

Stefan Blomsterberg, CEO

Följ oss gärna på www.medfielddiagnostics.com
 

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+46723058700, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB