Press release from Companies

Publicerat: 2021-12-17 09:45:00

Medimi AB: Medimi AB uppdatering december 2021

Då året går mot sitt slut ger Medimi AB en uppdatering på aktiviteterna inom bolaget.

Den goda utveckling vi såg i Danmark i slutet av det tredje kvartalet ser ut att hålla i sig. Aalborg, som är den kommun där vi ligger längst fram sett till antalet användare, fortsätter att sätta ut maskiner och integrera vår lösning i äldreomsorgen i en högra takt än i början av året. Region Mittjylland som startade upp efter sommaren, börjar nu bli stabila i sin användning. Vi ser en trend att antalet användare ökar succesivt i regionen via mer användare per kommun. Vi har även diskussioner med fler kommuner inom regionen förutom de som startat upp i piloten. Atea fortsätter att bearbeta marknaden kontinuerligt. Efter att Atea har haft första introduktionsmötet, besöker vi kunderna gemensamt. Antalet kunder vi är i diskussion med är väsentligt högre nu än i början av året. Avtalet med Atea fortsätter enligt plan.

I Norge har vi deltagit i Hepros "fagdagar" där Medimi genererade mycket intresse. Hepro arbetar nu med att följa upp dessa kunder. Vi kommer att deltaga i ett liknande event i början på nästa år i Tromsö. Installationen av MedimiSmart i de fyra första kommunerna kommer att ske i januari. Som vi tidigare kommunicerat är vår lösning integrerad till Hepros "träningsapp" och larmsystem. Avtalet med Hepro fortsätter enligt plan.

I Sverige fortsätter vi att bearbeta marknaden i egen regi och letar samtidigt efter en ny samarbetspartner. Marknaden är fortsatt utmanande på grund av den starka positionen för dospåsar. Vi deltar under december i en upphandling i Växjö som är den första kommun som inte har dospåsar som ett "skall-krav".  Den överklagan som vi gjort i Sundsvall besvarades av förvaltningsrätten i veckan och gav kommunen rätt och därmed avslag på vår överklagan. Vi ser detta som mycket anmärkningsvärt då det hänvisas till kontrakt för inköp av läkemedel mellan kommunen och dosleverantören. Ett sådant kontrakt finns inte. Kontraktet är mellan regionen och dosleverantören. Vi väntar fortfarande på svar från ytterligare två upphandlingar som vi har överklagat.

Studien vid Malmö Universitet har startat med hittills fem patienter som använder vår lösning. Totalt sett kommer studien att använda sig av 20-30 Medimi®Smart som kommer att användas av olika patienter i omgångar. Resultatet kommer att visa värdet av vår lösning med regioner som beställare, det vill säga ett helt nytt segment/användningsområde än där vi fokuserar idag.

Som kommunicerats tidigare planerar vi att under nästa år introducera Medimi på ytterligare en marknad. Arbetet med val av marknad och lämplig partner pågår. Vi har identifierat ett antal olika alternativ som vi utvärderar för närvarande.

Vi jobbar också med att kontinuerligt utveckla vår lösning och lägger till ny funktionalitet för användaren. Ny större release planeras till våren 2022.  Den nya releasen kommer att öka kundnyttan samt kommer att reducera kostnaden för support och underhåll.

För mer information kontakta

Medimi AB (publ), VD Jan Andersson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0733-600196.

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB