Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-01-19 09:13:13

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm Norden AB utser Sedermera till likviditetsgarant för bolagets aktie

Likviditetsgarantin via Sedermera påbörjas den 20 januari 2022

Sedermera kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken för Sensor Alarm Norden AB:s aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

Denna information är sådan som Sensor Alarm Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19/1 2022.

För mer information om Sensor Alarm, vänliga kontakta:

Martin Norsebäck, VD

Telefon: +46 (0) 72-729 06 51

E-post: martin.norseback@sensoralarm.se

Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Prenumeration