Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-01-27 15:13:07

Blick Global Group AB: Nyemission registrerad hos Bolagsverket

Den tidigare kommunicerade nyemissionen i Blick Global Group AB (”Blick” eller ”Bolaget”) som reglerar sista tilläggsköpeskillingen till säljarna av helägda dotterbolaget Wiget Group har nu registrerats hos Bolagsverket.

Emissionen innebär en ökning med 9 393 083 aktier. Aktiekapitalet ökade med 1 044 156,70 SEK. Totalt antal aktier i Bolaget uppgår efter registreringen till 303 047 915 och aktiekapitalet uppgår till 33 687 502,95 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Ahlberg, VD Blick Global Group AB

+46 72 503 35 35

Blick Global Group är moderbolaget med fokus att bygga en koncern inom iGaming i syfte att tillhandahålla ett unikt erbjudande till speloperatörer och andra aktörer inom spelindustrin. Koncernen skall utvecklas baserat på en stark organisk tillväxt under lönsamhet i kombination med en aktiv och offensiv förvärvsstrategi av entreprenörsdrivna målbolag inom iGaming. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive spelutveckling, där bolaget via organisk tillväxt och genom tilläggsförvärv avser att bredda sitt kunderbjudande. Affärsområdet ”Digital Marknadsföring” drivs genom Wiget Group, ett bolag med en nischad teknikplattform som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Inom affärsområdet ”Spelutveckling” kommer koncernens verksamhet byggas kring förvärvet Oregon Main Interactive, en spelstudio som med egen plattform och teknik utvecklar spelslottar och skrapspel online inom iGaming. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration