Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-02-24 07:30:00

Blick Global Group AB: Bokslutskommuniké 2021

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2021

DELÅRSPERIODEN 1 OKTOBER - 31 DECEMBER

Summa intäkter 3,788 KSEK (13,660). Omsättning 3,544 KSEK (4,462). EBITDA -867 KSEK (9,719). Justerad EBITDA -867 KSEK (719). EBITDA-marginal -24% (218%). Justerad EBITDA-marginal -24% (16%). EBIT -1,695 KSEK (8,875). Resultat per aktie -0.01 SEK (0.05).

HELÅRET 2021

Summa intäkter 19,560 KSEK (31,837). Omsättning 16,518 KSEK (21,884). EBITDA 2,143 KSEK (14,370). Justerad EBITDA -2 KSEK (5,370). EBITDA-marginal 13% (66%). Justerad EBITDA-marginal 0% (25%). EBIT -1,105 KSEK (11,133). Resultat per aktie -0.01 SEK (0.06).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Tillträde OMI Gaming.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Wiget lanserar optimerings-AI till Ace-kunder.

VD-ORD

STOCKHOLM DEN 24 FEBRUARI 2022

Blick avslutade 2021 med förvärvet av spelstudion OMI Gaming och klev rakt in i uppstartsmöte avseende beställningen av fyra nya slottar till en av världens största distributörer och utvecklare av casinospel. Projektet fick en flygande start och redan före jul hade OMI en spelbar testversion av första spelslotten.

En utvecklingsprocess av casinospel innefattar en hel del moment för att kunna mäta upp olika legala krav som dessutom skiljer sig över geografiska jurisdiktioner. Det förväntas av en spelstudio att kunna hantera detta och OMI har verkligen visat styrkan av att ha en egenutvecklad plattform, stark matematisk kompetens och kreativ höjd och därför har de första godkännandefaserna kunnat gå enligt tidsplan. Vårt nya affärsområde Spelutveckling befinner sig i en väldigt intensiv fas och i mars inleds utvecklingen av andra spelet parallellt med att vi går in i verifierings- och certifieringsfas av det första spelet.

OMI har goda förutsättningar att bli en riktigt bra affär då den egna teknikplattformen och avtalet som finansierar bolaget under de närmaste två åren också ger fina förutsättningar att bygga upp kapaciteten för egenutvecklade spel. Planen är att fortsätta att utveckla den egna portföljen av spel under året samtidigt som vi levererar enligt avtalet.

Spelmarknaden står under konstant förändring och utveckling. Det tydligaste förändringarna de senaste åren har drivits på av att allt fler marknader öppnar upp för onlinespel och erbjuder olika former av licensierat spelande. I USA har det stått klart länge att man inte kommer få någon federal styrning av tillståndsgivande och regleringarna genomsyras därför av separata regelverk och licensavgifter per delstat i takt med att de väljer att öppna upp. För en spelstudio som OMI blir därför det viktigaste att kunna utveckla spel med egenskaper som ger stor spelupplevelse samtidigt som de måste kunna klara alla olika juridiska krav för att kunna bli användbara i så många marknader som möjligt. Det är den utmaningen jag bedömer att OMI kommer klara väldigt bra. Samtidigt har vi nu med vår nya nordamerikanska kund en unik position att få en djup förståelse över alla världens compliancekrav.

Vårt affärsområde Digital Marknadsföring som drivs av Wiget har under årets sista kvartal fortsatt investera i att bygga upp spelarbasen i prestationsaffären. Optimeringsmöjligheterna i programmatiska medieköp är avgörande för att få full effekt av kampanjerna och konverteringen av kunder i respektive marknad. Väldigt glädjande besked kom därför i januari i år då vi kunde lansera vår senaste produktutveckling med fokus på AI inom området för programmatiska kampanjer.

Nyligen rekryterades en nyckelperson till Wiget som har en gedigen erfarenhet inom annonsering och programmatiska kampanjer. Effekten var omedelbar och vi har återfått en fin aktivitet inom produktområdet Market Place vilket är den delen av vår plattform där kunderna själva kan gå in och placera och följa upp sina kampanjer. Flertalet kunder har återaktiverats och efter flera kvartal med fallande omsättning är detta en viktig del i arbetet med att vända affärsområdets tillväxt över tid.

Vi jobbar fortsatt intensivt med mängder av potentiella förvärv för att stärka gruppen ytterligare. Det här arbetet bygger på att få ett starkt momentum vilket kommer kunna intensifieras ytterligare nu när fysiska möten möjliggörs. Vi ser ett konstant ökat intresse kring Blick som en hemvist för entreprenörer och riktigt fina verksamheter. Förvärvsdiskussioner pågår både inom befintliga affärsområden såväl som potentiellt nya affärsområden som gemensamt skall stärka vår position inom iGaming.

Erik Ahlberg

VD

Blick Global Group AB

STATUSRAPPORT FRÅN OMI GAMING

1. Förra året sålde ni er spelstudio till Blick. Vad ville ni uppnå med det?

OMI har en egenutvecklad plattform för spelutveckling och har hittills producerat fem spel. Under förra året fick vi dessutom en beställning av fyra titlar från en ny kund. Avtalet medförde att OMI tryggade sin finansiering kommande två år och parallellt med detta så kände vi det också som en fantastisk möjlighet att komma in i Blick för att kunna få en avlastning och support i själva bolagsbygget. Vi såg det som en möjlighet för oss att ta nästa kliv i utvecklingen för att kunna växa ordentligt och dra nytta av nätverket runt Blick. Vi brinner för spelutveckling och det här kan ge oss en möjlighet att samtidigt säkerställa en finansiell bas som ökar våra möjligheter att lyckas på både lång och kort sikt.

2. Vad är känslan efter första kvartalet tillsammans med nya ägarna?

Vi kom in i Blick genom tillträdet den 1 oktober 2021. Samtidigt startade vi arbetet med vår nya kund och konceptet för det första spelet. Våra förväntningar av både Blick och utvecklingsprojektet har överträffats. Våra idéer kring det första spelet togs emot väldigt väl och före jul hade vi en spelbar version internt. Arbetet fortskrider i hög takt, och även om det inom spel är många restriktioner och nya jurisdiktioner genom licensieringen av de flesta länder i Europa och de flesta stater i USA, så ligger vi helt rätt mot tidsplanen. Vi kommer under första kvartalet att inleda utvecklingen av andra spelet parallellt med färdigställandet av första slotten. Det innebär att vi får nästa förskottsbetalning och utvidgar vår kapacitet inom alla delar av spelutvecklingen. I denna fas kommer vi samtidigt fortsätta med egenutvecklade spel och har som ambition att färdigställa minst ytterligare ett spel under året. Det innebär vidare att vi fortsätter vår plan att bygga upp ett bibliotek av kvalitetsspel med ambitionen att bli tillräckligt stora för att attrahera operatörerna till direktintegrationer. Detta leder till förbättrade marginaler i och med att vi blir mindre beroende av mellanhänder i distributionskedjan. Så med andra ord har första kvartalet varit rena raketuppskjutningen och det känns som att vi har gått från entusiastisk start-up till en etablerad spelare som har tillgång till spetskompetens på alla delar av spelutveckling men med bibehållen kreativitet och agil utveckling. För mig som grundare och entreprenör känns det fantastiskt att få fortsätta att utveckla OMI med de här nya förutsättningarna.

3. Det är hård konkurrens inom spelutveckling. Hur står ni er och vad är era styrkor?

Det stämmer och det är inspirerande att det finns så många bra utvecklare från Europa och kanske i synnerhet Sverige. Vi är övertygade om att vårt fokus på en egenutvecklad spelutvecklingsplattform kommer att ge oss fördelar över tid. En av de viktigaste är att vi kan utveckla egenskaper i spelen som gör de lite mer unika sett till spelupplevelsen. Det innebär också att vi kan skaffa oss erfarenheter och riktigt goda kunskaper i matematiken bakom spelutvecklingen som är helt avgörande för att kunna kombinera kreativ spelutveckling med de legala restriktionerna för respektive marknad. Det här är och kommer vara en helt avgörande konkurrensfaktor under lång tid framöver. Jag känner att vi verkligen satsat rätt och har en leveransprecision som gör att vi med mindre resurser ändå kan skapa fler riktigt bra spel på kortare tid.

4. Om ni ser på lite sikt, vad är OMI’s vision och hur ser ni på framtiden?

Vi har precis skalat upp ordentligt i utvecklingen av OMI och har tillsammans med Blick flertalet spännande projekt att jobba med. Jag ser personligen att vi som spelstudio skaffar oss en position där vi fortsätter att utveckla egna spel på plattformen samtidigt som vi dessutom ger andra spelstudios möjlighet att utveckla sina spel och teknologi på vår plattform. Vår vision är helt enkelt att kunna bli en betydande spelare inom distribution av mängder av spel utvecklade av oss och andra och därigenom spela en viktig roll i våra kunders strävan att kunna erbjuda nytt innehåll utan att ge avkall på kvalité eller geografiska begränsningar. Det innebär också att flera av våra kunder kan vara delaktiga i den kreativa processen och ha ett inflytande i spelutvecklingen. I det skedet har vi varit med och bidragit till en ganska stor förändring i iGaming branschen.

André Orefjärd

Grundare och VD

Oregon Main Interactive AB (OMI)

WIGET KOMMENTERAR FJÄRDE KVARTALET

Vi arbetade väldigt mycket med att putsa färdigt 'Frank', vår optimerings-AI som gick ur beta-fasen under Q1 2022. Frank är väldigt enkel att implementera för annonsörerna och möjliggör realtidsoptimering med sin bas i maskinlärning. Redan från första visningarna börjar produkten optimera budpriserna baserat på källor, demografi, interaktion med mera.

Wiget genomförde en viktig nyckelrekrytering som vi tror kommer möjliggöra tillväxt för vår andra produkt Marketplace. Vår nya kollega kommer att fokusera primärt på den produkten, samt att assistera våra Ace-kunder, särskilt när de gör sin resa från att vara Marketplace-annonsörer till att växla över till Ace.

Vi växlade över fler annonsörer till att använda större delar av vårt teknikutbud, där merparten av annonsörerna även nu börjat använda vår DMP (Data Management Platform) och därmed kan tracka sina kampanjer bättre.

Antal FTD ökade med 300% jämfört med Q4 2020 till vår största prestationsbaserade kund där vi har en intäktsdelning över spelarnas livstid.

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD Blick Global Group, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik@blickglobal.com, eller se www.blickglobalgroup.com

Blick Global Group är moderbolaget med fokus att bygga en koncern inom iGaming i syfte att tillhandahålla ett unikt erbjudande till speloperatörer och andra aktörer inom spelindustrin. Koncernen skall utvecklas baserat på en stark organisk tillväxt under lönsamhet i kombination med en aktiv och offensiv förvärvsstrategi av entreprenörsdrivna målbolag inom iGaming. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive spelutveckling, där bolaget via organisk tillväxt och genom tilläggsförvärv avser att bredda sitt kunderbjudande. Affärsområdet ”Digital Marknadsföring” drivs genom Wiget Group, ett bolag med en nischad teknikplattform som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Inom affärsområdet ”Spelutveckling” kommer koncernens verksamhet byggas kring förvärvet Oregon Main Interactive, en spelstudio som med egen plattform och teknik utvecklar spelslottar och skrapspel online inom iGaming. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration