Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-02-24 10:50:34

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm Norden AB offentliggör bokslutskommuniké för helåret 2021

Sensor Alarm Norden AB ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommuniké avseende helåret 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.sensoralarm.se) Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén.

Kvartalet oktober – december 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 321 (1 333) tkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -5 460 (-3 112) tkr.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,67 (-0,58) sek.*
 • Koncernens soliditet uppgick till 38% (25%).

Perioden januari – december 2021

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 7 363 (3 459) tkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -15 974 (-11 849) tkr.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -2,19 (-2,22) sek.*
 • Koncernens soliditet uppgick till 38% (25%).

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Sensor Alarm lanserar Personlarm.
 • Sensor Alarm lanserar i Norge.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Sensor Alarm utser Sedermera till likviditetsgarant för bolagets aktie.
 • Sensor Alarm kallar till extra bolagsstämma för att besluta om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med m.nu.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Caravan Club
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Elkapsling

För mer information om Sensor Alarm, vänliga kontakta:

Martin Norsebäck, VD

Telefon: +46 (0) 72-729 06 51

E-post: martin.norseback@sensoralarm.se

Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Prenumeration