Press release from Companies

Publicerat: 2022-02-28 13:11:54

Medfield Diagnostics AB: Beslut från Finansinspektionen

Fi har beslutat om sanktionsavgift

Efter påstådda avvikelser från EU:s marknadsmissbrukförordning under hösten 2019 beslutade Finansinspektionen den 25 februari 2022 om sanktionsavgift om 1 350 000 kr för bolaget.

Bolaget har för avsikt att överklaga beslutet och har i dagsläget därför inte möjlighet att bedöma konsekvenserna av utgången av en sådan rättslig prövning.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Det finns ett stort behov av bärbara och snabba metoder för att förbättra triagering av patienter med misstänkta hjärnskador. Pre-hospitaldiagnostik kan rädda liv, minimera riskerna för handikapp och därigenom minska samhällets kostnader. Medfield Diagnostics AB (publ) har som mål att förbättra precisionen i beslutsunderlaget vid misstänkta hjärnskador. En tidig korrekt diagnos möjliggör snabbare behandling, kan minimera onödigt lidande och kan förbättra patientens chans till tillfrisknande vilket skulle kunna leda till kostnadsbesparingar för vård och samhälle. Medfield utvecklar därför avancerad mjukvara och beslutsstöd baserat på artificiell intelligens (AI) till en proprietär egenutvecklad mikrovågbaserad teknikplattform, med primärt syfte att triagera patienter med hjärnskador. Systemen ska kunna användas av sjukvårdspersonal både i och utanför sjukhus.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB