Press release from Companies

Publicerat: 2022-03-09 08:00:00

Medfield Diagnostics AB: Medfield presenterar live på Erik Penser Banks Bolagsdag den 10 mars

Medfield Diagnostics kommer att presentera live på Erik Penser Banks Bolagsdag Apelbergsgatan 27, den 10 mars.

Presentationen kommer att kunna följas med hjälp av länken nedan.

Välkomna.

https://youtu.be/HS9YJ8SjnOE

Om någon är intresserad av att se på presentationen fysiskt så kan ni anmäla till johanna.broberg@penser.se

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Det finns ett stort behov av bärbara och snabba metoder för att förbättra triagering av patienter med misstänkta hjärnskador. Pre-hospitaldiagnostik kan rädda liv, minimera riskerna för handikapp och därigenom minska samhällets kostnader. Medfield Diagnostics AB (publ) har som mål att förbättra precisionen i beslutsunderlaget vid misstänkta hjärnskador. En tidig korrekt diagnos möjliggör snabbare behandling, kan minimera onödigt lidande och kan förbättra patientens chans till tillfrisknande vilket skulle kunna leda till kostnadsbesparingar för vård och samhälle. Medfield utvecklar därför avancerad mjukvara och beslutsstöd baserat på artificiell intelligens (AI) till en proprietär egenutvecklad mikrovågbaserad teknikplattform, med primärt syfte att triagera patienter med hjärnskador. Systemen ska kunna användas av sjukvårdspersonal både i och utanför sjukhus.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB