Press release from Companies

Publicerat: 2022-04-01 08:26:09

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics godkänt i "stage 1 audit"

Bästa aktieägare

Medfield har enligt preliminär rapport blivit godkänt i "stage 1 audit" genomförd av Notified Body på Medfields kontor i Göteborg. Denna audit är en del i CE-certifieringsprocessen av MD100 Strokefinder. Det var en omfattande och bra genomgång av bolagets kvalitetsledningssystem, som också resulterade i värdefulla observationer. Dessa observationer kommer att ligga till grund för förbättringsåtgärder som ytterligare kommer att utveckla bolagets kvalitetsledningssystem.

Nästa steg i processen är en "stage 2 audit som kommer att genomföras under vecka 18. Under tiden fram till vecka 18 kommer teknisk dokumentation att granskas. Efter "stage 2 audit" kommer Medfield att bli informerade om planen för det fortsatta certifieringsarbetet. Utöver de som nämns i detta PM, är ingen ytterligare audit planerad inom ramen för CE-certifieringsarbetet.

Det är en trygghet att både Medfield och Notified Body följer de aktiviteterna som planerats och att arbetet löper på väl.

Stefan Blomsterberg, CEO

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kan sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB