Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-04-22 09:58:25

Sensor Alarm Norden AB: Nytt samarbete för Sensors Alarm smarta Campinglarm

SecTech bolaget Sensor Alarm har tecknat ett samarbetsavtal med Västerås Caravan Service. Avtalet innebär att Västerås Caravan Service kommer att marknadsföra, försälja och installera Sensor Alarms smarta campinglarm med start under maj 2022.

Det smarta campinglarmet är en av Sensor Alarms nya produkter som finns på den svenska och norska marknaden från och med maj 2022. Campinglarmet ger ett heltäckande skydd för husbilar och husvagnar, är uppkopplat mot 4G-nätet och fungerar i hela Europa. Förutom skydd mot inbrott, brand, strömavbrott och temperaturförändringar finns även skydd mot gasläckage vilket används frekvent i campingfordon.

Västerås Caravan Service är ett väletablerat företag med bred kunskap inom försäljning, service och reparationer av husvagnar och husbilar där montering av larm är ett av inslagen. Bolaget kombinerar sitt service- och installationskoncept med butiksförsäljning av ett brett utbud av campingtillbehör. Sensor Alarms produkter kommer från och med maj att ingå i konceptet som omfattar försäljning och även installation av produkterna för de husvagns- eller husbilsägare som önskar det.

"Det är viktigt för oss att synas på hyllorna ute i butikerna där kunderna är vana att hitta sina tillbehör. Västerås Caravan Service har ett starkt  lokalt varumärke och kan i kombination med försäljning av våra larm dessutom erbjuda installationstjänster vilket skapar goda förutsättningar för ett lyckat samarbete", säger Martin Norsebäck VD Sensor Alarm

Denna information är sådan som Sensor Alarm Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22/4 2022.

För mer information om Sensor Alarm, vänliga kontakta:

Martin Norsebäck, VD

Telefon: +46 (0) 72-729 06 51

E-post: martin.norseback@sensoralarm.se

Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Prenumeration