Press release from Companies

Publicerat: 2022-04-25 07:58:53

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics planerar deltagande i följande event under 2022

Bästa aktieägare

Som ett komplement till riktade kundmöten planerar Medfield Diagnostics deltagande i följande event under år 2022.

1-7 maj       Nordic AMPlify Program                                       Winston-Salem

4-6 maj       European Stroke Conference                               Lyon

11-13 maj   Affärsutveckling med Handelskammaren             Hamburg

17-19 maj   VITALIS, E-Hälsomässa                                       Göteborg

20-22 sep   FLISA, ambulansledningskongress                      Piteå

26-29 okt    World Stroke Congress                                        Singapore

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kan sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB