Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-04 09:00:00

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm Norden AB offentliggör delårsrapport för första kvartalet 2022

Sensor Alarm Norden AB ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport avseende perioden 1 januari – 31 mars 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.sensoralarm.se) Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

Kvartalet januari – mars 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 234 (1 551) tkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -4 655 (-3 184) tkr.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,57 (-0,60) sek.*
 • Koncernens soliditet uppgick till 4 % (72 %).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Sensor Alarm utser Sedermera till likviditetsgarant för bolagets aktie.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med m.nu.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Caravan Club.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Elkapsling.
 • Sensor Alarm håller en extra bolagsstämma där stämman beslutar att bemyndiga Styrelsen att fatta beslut om emissioner.
 • Sensor Alarms styrelse beslutar om företrädesemission av units om cirka 20,5 MSEK och offentliggör prospekt.
 • Sensor Alarm kallar till årsstämma som äger rum den 27 april 2022.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Sensor Alarm informerar om att den globala marknaden för brandlarm förväntas växa till ca 56 miljarder SEK 2030 med en årlig genomsnittlig tillväxt om 7,2 % mellan 2022 och 2030, enligt en ny rapport från Grand View Research Inc.
 • Sensor Alarm inleder ett samarbete det norska byggföretaget Harestua Bygg.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med e-handlaren Camping 4U.
 • Senor Alarm anställer Jonas Ekwall som ny CFO.
 • Sensor Alarm meddelar utfall i genomförd företrädesemission av units. Sensor Alarm tillförs cirka 12 MSEK före emissionskostnader.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Västerås Caravan Service.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Intelligent Brands.
 • Sensor Alarm genomför årsstämma. Kommuniké med sammanfattande beslut återfinns på bolagets hemsida.

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Prenumeration