Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-06 08:00:00

Blick Global Group AB: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2022

Delårsperioden 1 januari - 31 mars.

Summa intäkter 3,490 KSEK (6,801). Omsättning 3,419 KSEK (4,474). EBITDA -980 KSEK (2,749). Justerad EBITDA -980 KSEK (604). EBITDA-marginal -29% (61%). Justerad EBITDA-marginal -29% (14%). EBIT -1,863 KSEK (1,950). Resultat per aktie -0.01 SEK (0.01).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Wiget lanserar optimerings-AI till Ace-kunder.

Nyemission registrerad hos Bolagsverket.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Blick förvärvar affärsområde från Internet Vikings för 30 MSEK. Förvärvet konsolideras i Blicks verksamhet under andra kvartalet 2022.

VD-ORD

Inledningen av året har inneburit ett intensivt arbete kring förvärv och vi har fört parallella diskussioner med ett flertal intressanta kandidater. Valet föll på en SEO-verksamhet som har stor effekt för våra iGaming operatörer och affiliates.

Verksamheten som vi förvärvar skyddar operatörernas organiska sökvolymer samt säkerställer så att inte andra verksamheter eller marknadsföringspartners får del av den trafiken. Verksamheten genererade ca 5 MSEK i vinst under 2021 och visade en stark tillväxt med goda marginaler. I samband med förvärvet får vi dessutom in ytterligare en stark storägare som aktivt kommer att ta del utav samt påverka den fortsatta utvecklingen av Blick. Den förvärvade verksamheten ingår i operatörernas huvudprocesser och representerar ett viktigt område för kundanskaffning. Organisatoriskt placerar vi förvärvet i affärsområdet Digital Marknadsföring vilket därmed tillförs ytterligare kraft.

Under kvartalet har vårt affärsområde Spelutveckling fortsatt ta viktiga kliv framåt och licenskunskap för den nordamerikanska marknaden tillförs OMI dagligen genom de gemensamma utvecklingsprojekten och primärt den första spelslotten. Finansiellt täcks omkostnaden i denna fas av spelstudions utvecklingsavtal som tecknades under 2021.

Inom affärsområdet Digital Marknadsföring har kvartalet varit utmanande. Samtidigt som alla underliggande nyckeltal såsom nya kunder, bettingvolymer och insättningsnivåer i prestationsaffären har utvecklats positivt har royalty-intäkterna försvagats. Vi har dock sett glädjande utveckling inom området för marknadsplattformen där kunderna själva spenderar sin digitala marknadsföring över Wigets plattform.

Sammantaget med förvärvet kommer nu bolagsgruppen redan under andra kvartalet att tillföras ett positivt kassaflöde och gemensamt ha en mycket starkare finansiell ställning för att kunna vidareutveckla respektive affär i en snabbare takt. Siktet är fortsatt inställt på att snart kunna presentera fler förvärv.

Erik Ahlberg VD Blick Global Group AB

För ytterligare information kontakta Erik Ahlberg, VD Blick Global Group, +46 (0)725-03 35 35, e-post: erik@blickglobal.com, eller se www.blickglobalgroup.com

Blick Global Group är moderbolaget med fokus att bygga en koncern inom iGaming i syfte att tillhandahålla ett unikt erbjudande till speloperatörer och andra aktörer inom spelindustrin. Koncernen skall utvecklas baserat på en stark organisk tillväxt under lönsamhet i kombination med en aktiv och offensiv förvärvsstrategi av entreprenörsdrivna målbolag inom iGaming. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring respektive spelutveckling, där bolaget via organisk tillväxt och genom tilläggsförvärv avser att bredda sitt kunderbjudande. Affärsområdet ”Digital Marknadsföring” drivs genom Wiget Group, ett bolag med en nischad teknikplattform som tillhandahåller datadriven marknadsföring till sina kunder världen över inom främst iGaming-segmentet. Inom affärsområdet ”Spelutveckling” kommer koncernens verksamhet byggas kring förvärvet Oregon Main Interactive, en spelstudio som med egen plattform och teknik utvecklar spelslottar och skrapspel online inom iGaming. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och partners inom iGaming. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Blick Global Group AB

Prenumeration