Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-09 09:05:00

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm Norden AB: Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1

Sensor Alarm Norden AB:s ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") företrädesemission av units, vars teckningsperiod pågick mellan den 30 mars 2022 och den 13 april 2022 är nu registrerad hos Bolagsverket. Det totala antalet aktier i Bolaget har därmed ökat med 7 272 540 aktier till totalt 15 405 040 aktier. Stoppdag för betald tecknad unit ("BTU") i Euroclear är den 12 maj 2022, vilket innebär att sista dag för handel med BTU blir den 10 maj 2022. Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner sker 16 maj 2022, vilket också blir första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 1.

I mars/april 2022 genomfördes en företrädesemission av units i Sensor Alarm i vilken även allmänheten inbjöds att teckna units. Genom företrädesemissionen nyemitterades 7 272 540 aktier samt 2 313 990 teckningsoptioner av serie TO 1. Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 10 maj 2022 och stoppdag är den 12 maj 2022. Aktier och teckningsoptioner beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 16 maj 2022.

 

Efter registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Sensor Alarm till 15 405 040 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1 540 504 SEK. Härutöver finns 2 313 990 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att handlas på Spotlight Stock Market och första dag för handel är den 16 maj 2022. 

 

Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Sensor Alarm under perioden från och med den 31 augusti till och med den 14 september 2022. Teckningskursen för teckningsoptionerna uppgår till åttio (80) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under en period på 10-20 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Med hänvisning till gällande lagstiftning får teckningskursen inte understiga aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckning och samtidigt inte överstiga 2 SEK. Teckningsoptioner av serie TO 1 har ISIN-kod: SE0017767213 och handlas under kortnamnet (ticker) SELARM TO 1.

 

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med företrädesemissionen har Sedermera Corporate Finance AB agerat som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

 

För ytterligare information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40 615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Prenumeration