Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-18 08:45:00

Medimi AB: SKR tar upp lösdispensering

Efter en trög start på den svenska marknaden ser vi nu en tydlig ljusning. SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har tagit fram råd kring läkemedelsautomater och talar där om lösdispensering med kassetter.

SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har tagit fram råd till kommuner kring implementering av läkemedelsautomater. Där talar SKR om olika sorters dispenseringar varav den ena är lösdispensering som kan innefatta kassetter. Det är just det Medimis lösning baseras på, kassett-teknologi. En tablett i ett fack och en sorts läkemedel i en kassett. Detta möjliggör snabba förändringar i en patients medicinering utan ett fysiskt besök och ger även ett sätt för patienten att själv sköta sin vid behovsmedicinering utan risk för överdosering eller felmedicinering. Lösdispensering skapar även en helt annan hållbarhet då inga kassetter slängs vid förändring av dosering, vilket är fallet vid en apodosrulle. Det skapar värde för patienten, för kommunen och inte minst för miljön!

Länk till SKRs rapport: https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/specifikvalfard steknik/lakemedelsautomater.62755.html

För mer information kontakta: 

Medimi AB (publ), tf VD Theodor Sandström, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0705-169601

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket och har sitt säte i Lund

https://www.medimiab.com/

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB

Prenumeration