Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-16 14:15:00

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Dalakraft

SecTech bolaget Sensor Alarm har tecknat ett samarbetsavtal med Dalakraft. Avtalet innebär att Dalakraft kommer att marknadsföra Sensor Alarms nya hemlarm mot sina kunder. Försäljningen startar igång under september 2022.

Sensor Alarm lanserade i maj 2022 sin nya smarta larmplattform som är en anpassningsbar partnerplattform där larminnehållet kan skräddarsys efter en samarbetspartners kund- eller medlemsbehov. Plattformen möjliggör fler typer av samarbeten mot nya kundgrupper och säljkanaler där partnerskap med starka varumärken kommer att vara en viktig del av dessa. Att växa via partners med större medlems- och kundkluster är en viktig del i Sensor Alarms tillväxtstrategi.

Dalakraft bildades av lokala elnätsföretag i Dalarna och sedan avregleringen av elmarknaden 1996 är kärnverksamheten elhandel. Bolaget har kontor i Malung, Rättvik och Falun. Dalakraft har alltid fokus på bra service, generösa öppettider och konkurrenskraftiga elpriser. Bolaget erbjuder el, bredband, solpaneler och laddlösningar för elbil till privatpersoner och företag.

”Utöver att erbjuda förmånliga elavtal är vi är ett av marknadens mest innovativa energibolag gällande erbjudanden av förmånliga kringtjänster. Det är viktigt för oss att erbjuda ett starkt totalkunderbjudande. Vi har under en tid utvärderat hemlarmsmarknaden i syfte att utöka vårt kunderbjudande. Vi har därefter valt att samarbeta med Sensor Alarm på grund av deras enkla, flexibla, omfattande och prismässigt förmånliga hemlarmsprodukt. Vår målsättning är att alla våra kunder, oavsett storlek på plånboken, ska få möjligheten skydda sina hem samt förebygga jobbiga och dyra skador från t.ex. brand och vatten. Med smart larmteknik och en digitaliserad installationsprocess slipper våra kunder flertal av de dyra kostnadströsklar som finns på larmmarknaden. Det känns bra att vi med Sensor Alarm har ett erbjudande för alla. En del önskar ett omfattande skydd kopplat till larmcentral medan andra enbart önskar ett enklare skydd kopplat till sina grannar, säger Mats Bengtsson VD Dalakraft”.

”Jag är stolt över vårt samarbete med Dalakraft, inte bara för att de är ett urstarkt varumärke i Dalarna men också för deras innovativa affärsmodell kring att skapa kundlojalitet. Dalakraft är en perfekt partner för oss då vi tror att vår larmplattform uppfyller de flexibla krav som Dalakrafts kunder efterfrågar. Ett starkt varumärke, som Dalakraft har, är oerhört viktigt för att nå ut med erbjudandet till kunderna. Jag tror också att Dalarna som område passar oss riktigt bra där det finns en stor stugmarknad samtidigt som vår nya plattform är skräddarsydd för denna bostadstyp. Samarbetet med Dalakraft är ett viktigt kvitto på att Sensor Alarms tillväxtstrategi, med kundanpassade produkter, ligger helt i linje med vad marknaden efterfrågar, säger Martin Norsebäck VD Sensor Alarm”.

Denna information är sådan som Sensor Alarm Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16/6 2022.

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

För mer information om Dalakraft, vänligen kontakta:
Mats Bengtsson, VD
Telefon: +46 (0) 248 48 80 78
E-post: mats.bengtsson@dalakraft.se
Hemsida: www.dalakraft.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Prenumeration