Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-23 10:27:21

Medfield Diagnostics AB: Förhandsbesked om CE-certifikat från Notified Body

Bästa aktieägare

Notified Body har lämnat ett förhandsbesked att deras interna revision är avklarad och godkänd samt att CE-certifikatet för den medicintekniska produkten MD100 Strokefinder kan komma att utfärdas inom några veckor.

Bolaget kommer att meddela så snart Notified Body återkommer med slutligt beslut i ärendet.

"Det är väldigt glädjande att kunna meddela att certifieringsarbetet fortsatt går bra och att samarbetet med Notified Body fungerar mycket väl", säger Åse Rinman, Director QA/RA.


Denna information är sådan som Medfield Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-06-23 10:27 CET.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kan sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB