Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-07-07 08:45:00

Medimi AB: Medimi AB uppdatering: Midtjylland avslutar testperioden för medicinprojektet "Medicin til tiden" vilket öppnar upp för dialog med samtliga 19 kommuner

Medimi meddelar i dag att testperioden (Proof of Concept, PoC) för medicinprojektet "Medicin till tiden" avslutades 30 juni 2022. Det innebär att Midtjylland nu ger samtliga 19 kommuner i regionen möjlighet att utvärdera sina lösningar.

Midtjylland i Danmark har nu avslutat sin testperiod som pågått sedan september 2021 i de fyra testkommunerna Struer, Hedensted, Aarhus (syd) och Syddjurs. Inom ramen för medicinprojektet "Medicin til tiden" har Medimis lösning Medimi®Smart testats jämte med tre andra lösningar, med syftet att utveckla och förbättra de kommunala arbetsprocesserna. Utöver teknologier ser även kommunerna över interna arbetsprocesser, som del av PoC.

Faelles Service Center (FSC) som koordinerar projektet, kommer nu i nästa steg att påbörja en utvärdering med tillhörande business case för både manuella och tekniska lösningar, vilken samtliga 19 kommuner bedöms kunna få ta del av under hösten 2022. Det är sedan upp till respektive kommun att avgöra om de vill påbörja en implementation av exempelvis Medimis lösning, eller om de vill vänta på den upphandling regionen beräknar lägga fram under första halvan 2023.

Till dess att upphandlingen är avslutad kommer kommunerna att erbjudas de lösningar som har testats av de fyra pilotkommunerna. Detta öppnar upp för Medimi att etablera kontakt och föra dialog direkt med samtliga 19 kommuner i region, och inte bara de fyra testkommunerna.

Alexander Johansson, vd Medimi AB, kommenterar: "Det här ger oss ytterst goda möjligheter att nå ut bredare inom en viktig region i Danmark, och därigenom skapa oss ett tydligt försprång inför nästa års upphandling. Kommunerna har alltså möjlighet att implementera Medimi®Smart redan efter utvärderingen i höst, och min förhoppning är att så många som möjligt tar vara på den möjligheten. Danmark är en våra viktigaste marknader, och vi arbetar tätt med FSC för att erbjuda hållbara samt trygga medicinhanteringslösningar."

Medimi AB (publ), vd Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0737-777233

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lund

https://www.medimiab.com/

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB

Prenumeration