Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-07-08 10:00:00

Medimi AB: Medimi AB uppdatering: Partnerskapet och tidigare annonserade Letter of Intent med Tunstall AB fortskrider mot ett kommersiellt samarbetsavtal

Det Letter of Intent (LOI) som undertecknades av Medimi AB och Tunstall AB den 9 mars i år, är fortfarande högaktuellt och samarbetsavtalet konkretiseras fortlöpande, med syfte att så snart som möjligt övergå i ett långsiktigt kommersiellt partnerskap.

"Det finns flera faktorer som ligger bakom att ett kommersiellt avtal har dragit ut på tiden. Tillsammans ser vi över ramarna för hur vi på bästa möjliga sätt kan samarbeta på den svenska marknaden på kort sikt, men även hur ett bredare samarbete på längre sikt kan materialiseras", kommenterar Alexander Johansson, vd Medimi AB. "Vid den här typen av implementation är det oerhört viktigt att vi startar i rätt ände, det kommer att gagna oss framgent."

Arbetet med att knyta an pilotkommuner där lösningen kan testköras under Tunstalls regi är nu högsta prioritet.

Johan Lenander, vd Tunstall AB, tillägger: "Vi ser ett stort värde i samarbetet med Medimi och ser fram emot att ta nästa steg eftersom vi ser en ökande efterfråga på den här typen av tjänst. Nästa steg för Tunstall blir att starta upp ett pilotprojekt tillsammans med en kommun och Medimi."

Medimi AB (publ), vd Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0737-777233

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lund

https://www.medimiab.com/

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB

Prenumeration