Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-16 08:51:24

Medimi AB: Medimi AB får tilldelningsbeslut på upphandling i Umeå

Som tidigare meddelats har Medimi AB (publ) lämnat anbud på en upphandling gällande Medicingivare i Umeå kommun. Umeå kommun har nu meddelat att Medimis anbud är antaget och att avtal kommer att tecknas efter avtalsspärren.

Den tidigare annonserade upphandlingen i Umeå kommun gällande Medicingivare (diarienummer 22047) har tilldelats Medimi inom delområdet färdigförpackade behållare.

Den uppskattade totala årsvolymen är 4,5 MSEK för samtliga tre delområden: Apodospåsar, Färdigförpackade behållare och Automatiska dosetter. För delområdet Automatiska dosetter skedde ingen tilldelning.

Avtal kommer att tecknas mellan Medimi AB och Umeå kommun efter att avtalsspärren på tio dagar har löpt ut, räknat från 11 augusti 2022.

Alexander Johansson, vd Medimi, kommenterar: ”Det här är ett strategiskt viktigt steg på vår svenska marknad, och ger oss en ökad möjlighet att växla upp vår utrullningstakt och därmed nå ut bredare med vår lösning Medimi®Smart. Det är min förhoppning att fler svenska kommuner kommer att följa Umeå kommuns sätt att utforma upphandlingar för medicinhantering, så att fler människor ges möjlighet till ökad trygghet i sin medicinering.”


Avtalet startar 1 november 2022 och sträcker sig som längst till 31 oktober 2026.

Denna information är sådan information som Medimi AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2022.

Medimi AB (publ), vd Alexander Johansson, Scheelevägen 17, 223 63, Lund, Sverige, mobil 0737-777233

Om Medimi

Medimi AB utvecklar lösningar som ger vårdtagare och personal trygg och effektiv läkemedelshantering. Våra lösningar omfattar hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet. Produkterna ligger i teknisk framkant och är utvecklade för integrering i IT-miljöer. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market och har sitt säte i Lund

https://www.medimiab.com/

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medimi AB

Prenumeration