Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-16 12:00:43

SHT Smart High-Tech AB: Smart High Tech: Kinesiskt dotterbolag tecknar betydande order för serieleverans av GT-TIM

Smart High Tech: Kinesiskt dotterbolag tecknar betydande order för serieleverans av GT-TIM

Smart High Tech:s kinesiska dotterbolag, Shanghai Ruixi New Material Technology Inc., har erhållit en serieleveransorder av GT-TIM från ett företag till en applikation för kylning av industriella robotar.  Kunden är en stark kinesisk aktör inom moderna industrirobotar och levererar intelligenta system inom flera segment till en global marknad.

Ordern avser Smart High Tech-koncernens standardprodukt GT-TIM med viss modifiering för kundens specifika applikation. Ordervärdet är 300.000 RMB vilket motsvarar 450.000 SEK.

Första serieleverans om 2.000 st. GT-TIM sker med start under augusti 2022. Det är en delleverans av beställningen som har ett totalt värde om 300.000 RMB.

”Teamet i Kina i samverkan med vår svenska R&D organisation har lyckats kvalificera in GT-TIM i en avancerad, serietillverkad industrirobot. Detta är ett genombrott inom koncernen och vi är optimistiska över ytterligare seriebeställningar från samma kund, samt att kunna attrahera fler verksamheter med liknande tillämpningar,” säger Hongfeng Zhang, vVD med ansvar för Kinaverksamheten på Smart High Tech.

”Kina är en gigantisk marknad för kylning av elektronik. Över 60% av världens elektronik tillverkas där. Vår förhoppning är att vår försäljning i Kina efter denna order accelereras. Just nu arbetar vi för fullt med förberedelse för större volymproduktion vad det gäller säkerställande av supply chain, kvalitetssäkring etc. såväl i det kinesiska dotterbolaget som i Sverige för att möta kundbehov som tenderar att öka. Denna order är en milstolpe i bolagets historia och det är den första kunden med större volymbehov i segment av industriell elektronik,” säger Lars Almhem, VD på Smart High Tech.

För mer information om SHT Smart High-Tech AB, vänligen kontakta:

VD Lars Almhem                                                                

+46 70 418 00 00                                                              

lars.almhem@sht-tek.com

SVP China Hongfeng Zhang

+46 70 864 55 13

hongfeng.zhang@sht-tek.com

Denna information är sådan information som SHT Smart High-Tech AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2022.

SMART HIGH TECH har genom den patenterade produkten SHT-GT TIM utvecklat ett unikt grafenförstärkt gränssnittsmaterial, så kallat ”Thermal Interface Material”, TIM, för elektronik- och kraftmodulkylning som leder värme effektivt både i vertikalt och i horisontellt led. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Visionen för SMART HIGH TECH är att bli en globalt ledande leverantör i världen av nanobaserade material och lösningar för applikationer för termisk kylning av elektronik som bidrar till ett hållbart samhälle. Detta ska ske genom hög grad av automation i kombination med ett unikt och patenterat grafenförstärkt kylmaterial. SMART HIGH TECH har tillverkningslokaler av sin GT-produkt såväl i Göteborg som i Kina som säljs till företag inom elektronikbranschen.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SHT Smart High-Tech AB

Prenumeration