Hem

Reports

Publicerat: 2022-08-17 08:00:00

Amido AB (publ): Amido publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022

Amido AB meddelar härmed att bolagets delårsrapport för andra kvartalet (Q2) 2022 nu offentliggjorts.

Vår förväntan från första kvartalet var att passera 1 miljon digitala nycklar i år. Att vi gjorde det redan i andra kvartalet var över den förväntan. Redan befintliga leveransprojekt säkerställer att vi under 2022 kommer leverera väsentligt många fler digitala nycklar än förra året. Flera viktiga kunder börjar implementera nya tjänster som Opna, och fler är på gång. Vi har lyckats med våra rekryteringar och kostnaderna är helt enligt plan. Teamet och resurserna för att ta tillvara på marknadssituationen är på plats för att 2022 ska bli ett riktigt bra år för Amido.” - Johnny Berlic VD, Amido AB.


Sammanfattning av delårsrapporten

I kvartalet ökade driftsättningen av digitala nycklar med 225 procent jämfört med samma period förra året.Det fortsätter trenden med ökad försäljning och leverans som vi rapporterade om i förra kvartalet.Utfallet i leveranser för årets första sex månader blev 139 procent högre jämfört med första halvåret 2021.Nyförsäljningen är fortsatt på högre nivåer än 2021 vilket gjort att leveranspipeline fortsatt att växa trots leveransrekord och är nu ca 40 procent större än vid årsskiftet. Inflation, krig och pandemi till trots så ser utsikten för Amido under resten av 2022 rätt lovande ut. 
 
Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Rörelsens intäkter ökade till 7 MSEK (5,9). 
 • Aktiverat arbete uppgick till 2,3 MSEK (1,9). 
 • Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1,3 MSEK (-0,6). 
 • Resultatet före skatt uppgick till -2,7 MSEK (-1,5). 
 • Antalet digitala nycklar vid periodens slut var 1 001 841 (827 137).  
 • LTV* uppgick till 208 MSEK (162). Tillväxten på 46 MSEK (28) är en YoY ökning på 64%. 
 • Avtal med Rodamco Sverige är en del av internationaliseringsstrategin med internationella kunder där Sverige genomförs som "proof of concept". Unibail-Rodamco-Westfield förvaltar fastigheter för drygt 560 miljarder kronor vilket ungefär motsvarar fastighetsvärdena hos Amidos fem största kunder tillsammans. 
 • Genom avtal för leverans av Alliera med Varbergs Bostad,Vellinge kommun och Got Event förstärker Amido positionen mot kommuner och kommunala bolag. 
 • Avtal tecknat med Alecta Fastigheter för leverans av Alliera. 
 • Incitamentsprogrammet med teckningsoptioner till externa styrelsemedlemmar i Amido fulltecknades. 
   

Väsentliga händelser efter första kvartalet

 • Incitamentsprogram med teckningsoptioner till personal övertecknades i juni varav styrelsen tilldelade 475 000 av 500 000 tillgängliga teckningsoptioner i enlighet med 


Rapporten finns att läsa som bilaga till denna pressrelease och på bolagets webbplats www.amido.se under investor relations.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Amido AB
Johnny Berlic, VD
johnny.berlic@amido.se
www.amido.se
031-719 20 70

Om Amido 
Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det - automatiserat och enkelt.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amido AB (publ)

Prenumeration