Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-23 10:30:00

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm Norden AB offentliggör delårsrapport för första halvåret och andra kvartalet 2022.

Sensor Alarm Norden AB ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 juni 2022. Halvårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.sensoralarm.se) Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Martin Norsebäck kommenterar:

"Under kvartalet har ett intensivt arbete genomförts av vår partneravdelning. Flertal nya spännande samarbetsavtal har ingåts under kvartalet. Under juni skrev vi bland annat ett avtal med Dalakraft där ett smart hemlarm ska marknadsföras mot deras kunder. Unikt med samarbetet är att kunderna till Dalakraft betalar larmavgiften på samma faktura som sitt elavtal. Dalakraft är ett perfekt exempel på samarbetspartner som uppfyller vår tillväxtstrategi då de har en stark förankring på sin marknad och ett mycket starkt varumärke mot sina kunder. Vi har också ingått flertal viktiga samarbeten inom e-handel och bland återförsäljare. Vi har tecknat avtal med flertalet campingåterföräljare som kommer att sälja vårt campinglarm mot marknaden i  Sverige och Norge. Några exempel på dessa är Campingtillbehör 4U och GetCamping."

Kvartalet april — juni 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 077 (1 809) tkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -3 894 (-3 599) tkr.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,35 (-0,48) sek.
 • Koncernens soliditet uppgick till 37 % (77).

Halvåret januari – juni 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 311 (3 360) tkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -8 550 (-6 783) tkr.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,89 (-1,06) sek.
 • Koncernens soliditet uppgick till 37 % (77).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Sensor Alarm informerar om att den globala marknaden för brandlarm förväntas växa till ca 56 miljarder SEK 2030 med en årlig genomsnittlig tillväxt om 7,2 % mellan 2022 och 2030, enligt en ny rapport från Grand View Research Inc.
 • Sensor Alarm inleder ett samarbete det norska byggföretaget Harestua Bygg.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med e-handlaren Camping 4U.
 • Senor Alarm anställer Jonas Ekwall som ny CFO.
 • Sensor Alarm meddelar utfall i genomförd företrädesemission av units. Sensor Alarm tillförs cirka 12 MSEK före emissionskostnader.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Västerås Caravan Service.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Intelligent Brands.
 • Sensor Alarm genomför årsstämma. Kommuniké med sammanfattande beslut återfinns på bolagets hemsida.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med e-handlaren GetCamping.
 • Sensor Alarm meddelar att bolagets företrädesemission som pågick mellan den 30 mars 2022 och den 13 april 2022 är registrerad hos bolagsverket. Det totala antalet aktier i bolaget ökar därmed med 7 272 540 aktier till totalt 15 405 040 aktier. Omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner skedde 16 maj 2022, vilket också var första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 1.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med Dalakraft.
 • Sensor Alarm tecknar samarbetsavtal med SRC Svensk Camping.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Sensor Alarms avtal med Sedermera om likviditetsgaranti upphör.
 • Sensor Alarm meddelar rättelse avseende lösenpriset för teckningsoptioner av serie TO 1.

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Prenumeration