Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-30 08:55:00

Sensor Alarm Norden AB: Teckningskursen för Sensor Alarm Norden AB:s teckningsoptioner av serie TO 1 fastställs till 0,45 SEK

Sensor Alarm Norden AB ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") meddelar härmed teckningskurs för nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i mars/april 2022, och vars nyttjandeperiod löper från och med den 31 augusti 2022 till och med den 14 september 2022. Teckningskursen har fastställts till 0,45 SEK per aktie vilket motsvarar sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under perioden 1 – 26 augusti 2022, som motsvarar de tjugo (20) handelsdagar som avslutades två (2) bankdagar innan nyttjandeperiodens inledande den 31 augusti 2022. Vid nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Bolaget cirka 1,04 MSEK före emissionskostnader. Teaser och anmälningssedel hålls från och med imorgon, den 31 augusti 2022, tillgängliga på Sensor Alarms (www.sensoralarm.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

Teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

  • Nyttjandeperiod: 31 augusti – 14 september 2022.
  • Teckningskurs: Teckningskursen har fastställts till 0,45 SEK per aktie vilket motsvarar sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under perioden 1 – 26 augusti 2022, som motsvarar de tjugo (20) handelsdagar som avslutades två (2) bankdagar innan nyttjandeperiodens inledande den 31 augusti 2022. Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 har rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Sensor Alarm till en kurs om 0,45 SEK.
  • Emissionsvolym: Det finns 2 313 990 utestående teckningsoptioner av serie TO 1 som vid fullt nyttjande kan tillföra Bolaget cirka 1,04 MSEK före emissionskostnader som uppgår till cirka 0,23 MSEK.

Antal aktier och aktiekapital

Antalet utestående aktier i Sensor Alarm före nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 uppgår till 15 405 040. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer antalet aktier i Sensor Alarm att öka med 2 313 990 aktier till 17 719 030 aktier och aktiekapitalet öka med 231 399 SEK till 1 771 903 SEK. Nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 13,1 procent.

Viktiga datum

  • 31 augusti 2022: Nyttjandeperioden inleds.
  • 12 september 2022: Sista dagen för handel med teckningsoptioner.
  • 14 september 2022: Nyttjandeperioden avslutas.
  • 19 september 2022: Planerat offentliggörande av utfall i optionsinlösen.
  • 5 oktober 2022: Planerat datum för växling från interimsaktier till aktier.

Teaser, anmälningssedel och villkor

En sammanfattande teaser och anmälningssedel kommer hållas tillgängliga på Sensor Alarms (www.sensoralarm.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Även fullständiga villkor och mer information om nyttjandet av teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida.

Rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Prenumeration