Press release from Companies

Publicerat: 2022-09-09 13:27:13

Medfield Diagnostics AB: Medfield Diagnostics AB (publ) och Dedalus Sweden AB har skrivit "memorandum of understanding" gällande samarbete

Medfield och Dedalus har skrivit ett "Memorandum of Understanding" för att kunna påbörja ett samarbete för att utveckla mer effektiva lösningar för akut strokesjukvård.

Dedalus är experter på utveckling av mjukvarubaserade lösningar för effektivisering av sjukvården och har verksamhet över hela världen. Medfield är ett företag specialiserad på beslutsstödsystem för diagnos av akut stroke i en pre-hospital och hospital miljö. Tillsammans ska bolagen bidra till att ytterligare effektivisera den akuta strokevården.

Det ska bli spännande och mycket intressant att börja ett samarbete med Dedalus inom detta område. Det finns stora kunskaper och erfarenheter inom våra organisationer som tillsammans kommer att kunna bidra till att de privata och offentliga vårdgivarna kan effektivisera strokevården, säger Stefan Blomsterberg VD för Medfield Diagnostics AB

Stroke är ett tillstånd där blodtillförseln till hjärnan störs, vilket resulterar i syresvält, hjärnskador och funktionsförlust. Det orsakas oftast av en propp i en artär som förser hjärnan med blod. Det kan också orsakas av blödning när ett sprucket kärl får blod att läcka in i hjärnan. Stroke kan orsaka bestående skador, inklusive partiell förlamning och försämring av tal, förståelse och minne. Den del av hjärnan som påverkas och under hur lång tid blodtillförseln har stoppats påverkar typen och svårighetsgraden av funktionshinder.

Stroke i Sverige

  • 2020 drabbades ungefär 25 400 personer (70 per dag) och 6 100 avled med stroke (hjärninfarkt eller hjärnblödning).
  • 74 procent av de som insjuknade var 70 år eller äldre. Nästan fyra procent av de som insjuknade var yngre än 50 år.
  • I 25 procent av strokefallen dog personen inom 28 dagar efter insjuknandet.

Källa: Statistik om stroke 2020

Stroke i världen

Stroke har redan nått epidemiska proportioner. Globalt kommer 1 av 4 vuxna över 25 år att få en stroke under sin livstid. 12,2 miljoner människor världen över kommer att få sin första stroke i år och 6,5 miljoner kommer att dö som ett resultat av stroke. Över 110 miljoner människor i världen har drabbats av stroke.

Incidensen av stroke ökar markant med åldern, men över 60 % av alla stroke drabbar personer under 70 år och 16 % drabbar personer under 50 år.

En av de främsta kliniska riskfaktorerna för stroke är högt blodtryck till följd av åderförkalkning. Det finns många andra riskfaktorer, inklusive tobaksbruk, fysisk inaktivitet, ohälsosam kost, skadlig användning av alkohol, förmaksflimmer, förhöjda blodfetter, fetma, genetisk disposition, stress och depression.

Källa: https://www.world-stroke.org


Informationen är sådan som Medfield Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-09 13:27 CET.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kan sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB