Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-09-16 15:44:58

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm Norden AB meddelar utfall i optionsinlösen

Den 14 september 2022 avslutades nyttjandeperioden för Sensor Alarm Norden AB:s ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Bolagets emission av units i mars/april 2022. Totalt nyttjandes 203 944 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande ett värde om cirka 92 KSEK.

Under perioden 31 augusti till 14 september 2022 hade innehavare av teckningsoptioner av serie TO 1 rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Sensor Alarm till en kurs om 0,45 SEK per aktie. Totalt nyttjades 203 944 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande ett värde om cirka 92 KSEK. Emissionskostnaderna relaterade till inlösen av teckningsoptionerna av serie TO 1 uppgår till cirka 106 KSEK.

Genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 emitteras 203 944 aktier. När aktierna är registrerade hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Sensor Alarm att uppgå till 15 608 984 och aktiekapitalet till 1 560 898,40 SEK. Konvertering från interimsaktier till ordinarie aktier förväntas ske den 3 oktober 2022 och ordinarie aktier förväntas vara synliga på varje tecknares konto omkring den 5 oktober 2022.

För ytterligare information om teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se

Nordic Issuing AB

Telefon: +46 (0) 40-632 00 20

E-post: info@nordic-issuing.se

www.nordic-issuing.se

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm är en snabbt växande bolag som erbjuder smarta hemlarmslösningar. Med ny teknik förändrar vi larmmarknaden och tillgängliggör hemlarm för alla människor på ett tryggt, enkelt och prisvärt sätt.
 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Prenumeration