Press release from Companies

Publicerat: 2022-10-27 16:05:57

Medfield Diagnostics AB: Medfield erhåller kommersiell order från blivande distributör i Grekland

Som ett led i det "Memorandum of Understanding" (MoU) som 12 september 2022 skrevs mellan Medfield Diagnostics och Flexmed, har nu FlexMed lagt en första order på 3 system MD100 Strokefinder. Instrumenten kommer att placeras för kliniskt bruk på utvalda kliniker i Aten.

MoU omfattar också en utvärdering av den grekiska marknaden och därefter ska parterna ingå ett distributörsavtal.

Detta är bolagets första kommersiella order efter att bolaget erhöll CE-certifiering enligt MDR i juni 2022.

"Som ett led i den kommersialisering vi nu påbörjar tittar vi på ett antal europeiska marknader inklusive Grekland. Vi har varit på plats och träffat ett stort antal Key Opinon Leaders och sett att intresset för MD100 Strokefinder är mycket stort. Behovet av ett Triagerings-instrument i den akuta strokekedjan i Grekland är stort. Vi fortsätter därför nu arbetet att tillsammans med FlexMed bearbeta den grekiska marknaden", säger Jonas Liljedal Director of Sales and Marketing på Medfield Diagnostics.

"Vi är förväntansfulla och hedrade över möjligheten att ta MD100 Strokefinder- teknologin till den grekiska marknaden och in i den akuta strokekedjan i Grekland. Vi ser mycket fram emot att göra detta i partnerskap med Medfield", säger Nektarios Triantafyllakis Managing Director at FlexMed.


Denna information är sådan som Medfield Diagnostics är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-10-27 16:06 CET.

För mer information kontakta:

Stefan Blomsterberg, CEO, Medfield Diagnostics AB, Tel:+4631160668, stefan.blomsterberg@medfielddiagnostics.com

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av stroke och huvudtrauma. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om skadan beror på en propp eller blödning kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom kan det elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det kan sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Medfield Diagnostics AB