Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-11-01 09:17:52

Sensor Alarm Norden AB: Sensor Alarm Norden AB offentliggör delårsrapport för de första nio månaderna och tredje kvartalet 2022.

Sensor Alarm Norden AB ("Sensor Alarm" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport avseende perioden 1 januari – 30 september 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.sensoralarm.se) Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Martin Norsebäck kommenterar:

"Med tredje kvartalet bakom oss kan vi konstatera att Bolagets omställningsprocess till den nya plattformen har slutförts. Kostnadsposter för personal, IT-utveckling och marknad har anpassats efter den nya plattformsstrategin vilket leder Bolaget närmare målet om positivt kassaflöde. Under den sista månaden av kvartalet har också försäljningen av den nya plattformen startat igång i Norge vilket var en viktig målsättning. I kommande kvartal ligger fokus på fortsatt expansion i Norge och tillväxt i Sverige."

Kvartalet juli — september 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 819 (1 681) tkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 087 (-3 704) tkr.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,46) sek.*
 • Koncernens soliditet uppgick till 27% (76).

Perioden januari – september 2022

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 3 131 (5 042) tkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -10 637 (-10 488) tkr.
 • Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,78 (-1,50) sek.*
 • Koncernens soliditet uppgick till 27% (76).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Sensor Alarms avtal med Sedermera om likviditetsgaranti upphör.
 • Sensor Alarm meddelar utfall av Bolagets teckningsoptioner av serie TO 1.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Sensor Alarm avser genomföra riktade nyemissioner om totalt cirka 7,5 miljoner kronor.
 • Sensor Alarm kallar till extra bolagstämma för att besluta om riktad nyemission.
 • Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

För mer information om Sensor Alarm, vänligen kontakta:
Martin Norsebäck, VD
Telefon: +46 (0) 72-729 06 51
E-post: martin.norseback@sensoralarm.se
Hemsida: www.sensoralarm.se

Sensor Alarm Norden AB grundades 2015 och är baserat i Stockholm. Bolaget är med dess smarta plattform fokuserad på att tillhandahålla nästa generations hemsäkerhet. Sensor Alarm har utvecklat en ny generation av hemlarmsteknik med en attraktiv prissättningsmodell som gör hemlarm prismässigt överkomligt. Genom att integrera tryckluftssensorer tillsammans med avancerad teknik, i en smart enhet, erbjuder Sensor Alarm ett användarvänligt och effektivt hemlarm.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensor Alarm Norden AB

Prenumeration